Nytt moderne bygg gjør det enklere for Alimenta å vokse

Nytt moderne bygg gjør det enklere for Alimenta å vokse LINDEBERG Når Alimenta nå er på plass i flunkende nye og moderne produksjonslokaler, har det familieeide selskapet potensial til å… Les mer

Nytt moderne bygg gjør det enklere for Alimenta å vokse

LINDEBERG Når Alimenta nå er på plass i flunkende nye og moderne produksjonslokaler, har det familieeide selskapet potensial til å fordoble omsetningen.

Per A. Sleipnes

Salgssjef Øyvind Solvang og daglig leder Morten Andersen er tilfreds med det nye bygget og lokaliseringen nord for Oslo,

Bare et par steinkast fra E6 på Lindeberg nord for Oslo, har den ekspansive ingrediensprodusenten nå sin base. Rett før jul gikk de siste flyttelassene fra lokalene på Skytta, hvor Alimenta har drevet sin virksomhet helt siden etableringen for 18 år siden. Ifølge daglig leder Morten Andersen vil etableringen i det nye bygget på hele 7500 kvadratmeter grunnflate, legge til rette både for økt servicegrad og økt produksjon.

– Viktig milepæl

– Denne flyttingen representerer en viktig milepæl for oss. Et klart konkurransefortrinn med tanke på betjeningen av våre kunder i kjøttbransjen. Tidligere hadde vi tre eksterne lagre der vi måtte plukke produktene som markedet etterspurte. Dette var både upraktisk og lite rasjonelt. Nå har vi alt av produkter i dette bygget og kan respondere enda raskere på de forespørsler vi får fra våre kunder. Av totalarealet på 7500 kvadratmeter, er 4500 kvadratmeter lager. Til produksjon har vi 1600 kvadratmeter til rådighet og resten er fordelt på prøvekjøkken og kontorarealer, sier Andersen.

Familiebedrift

Han og hans familie eier vel halvparten av aksjene i selskapet og den øvrige eierandelen sitter salgssjef Øyvind Solvang på. Også han er svært tilfreds med de nye produksjonsfasilitetene.

– Vi hadde rett og slett vokst oss ut av lokalene på Skytta og selv om det bygget vi nå har flyttet inn i både er større og mer moderne, blir ikke totalkostnadene større– snarere tvert imot. Det skyldes blant annet en god leieavtale med utbygger. Nå får vi bedre armslag og større muligheter til å utvikle nye varelinjer, noe som er helt nødvendig for å henge med i denne bransjen. Våre kunder i kjøttbransjen, som står for rundt 70 prosent av vår totalomsetning, krever stadig mer og det må vi forholde oss tilsier som selv er en av fem pølsemakere i Alimenta.

Det store lageret på Animalia.

265 millioner

Alimenta vil i år omsette for ca. 265 millioner kroner og både Andersen tror det er mulig å vokse med mellom 20 og 30 millioner kroner hvert eneste år framover – bl.a. takket være nyanlegget. Ja, allerede ved utgangen av 2020 kan selskapet ha passert den magiske 300 millioners grensen.

Men daglig leder Morten Andersen understreker at veksten må komme som følge av kundetilfredshet og produktutvikling.

– Det handler om å være unike og tilby kundene det lille ekstra. Vi skal gjøre hverdagen enklere og ikke minst bidra til at kjøttbedriftene kan tilby produkter som er interessante i markedet.

Dagligvarekjedene mer aktive

– Hvilke trekk ser du akkurat nå i leverandørmarkedet?

– Vi ser at dagligvarekjedene blir stadig mer aktive og involverer seg mer og mer når det gjelder produktsammensetning, smak og konsistens. Disse setter på mange måter standarden for sine leverandører i kjøttindustrien, sier Andersen.

Det var sommeren 2018 at beslutningen om å flytte bedriften ble tatt. Men helt siden 2016 har man vurdert ulike alternativer. En av kravspesifikasjonene var at Alimenta skulle være lokalisert nord for Oslo. I prosessen ble det vurdert gjøre om brukte lokaler, men det gikk man raskt bort fra. Det nye bygget er designet og tilrettelagt av Alimentas egne folk, og er slik sett skreddersydd virksomheten.

Spesialblandinger

Alimenta produserer krydderblandinger, tilsetningsstoffer og spesialblandinger ut fra kundenes resepter, som er taushetsbelagte. Utviklingen går i retning mer og mer komplette blandinger skreddersydd for den enkelte kunden. Neste år vil produksjonen komme opp i rundt 3000 tonn. Selskapet har flere store kjøtt- og fiskeleverandører samt bakerier på sin kundeliste. Norge er hovedmarkedet, men selskapet har også en avdeling i Danmark, som betjener kunder i EU-markedet.

Siste saker