Nytt regelverk for innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer

Nytt regelverk for innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om tillatelse til innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer (IB-forskriften). Illustrasjon: Colourbox Parallelt har Tolldirektoratet fastsatt endringer i… Les mer

Nytt regelverk for innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om tillatelse til innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer (IB-forskriften).

Illustrasjon: Colourbox

Parallelt har Tolldirektoratet fastsatt endringer i forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) § 6-4.

IB-ordningen for landbruksvarer har i begrenset grad vært benyttet frem til nå, blant annet fordi næringen har opplevd den som komplisert og ressurskrevende. For at innenlandsk bearbeiding skal være et reelt alternativ for industrien når eksportstøtte til landbruksvarer faller bort ved utgangen av 2020, har departementet utformet et nytt regelverk med sikte på å oppnå en mer effektiv og arbeidsbesparende ordning for både brukerne og myndighetene.

En viktig endring i det nye regelverket for IB-ordningen, er at avgjørelsesmyndigheten for tillatelsesordningen er overført fra tollmyndighetene til landbruksmyndighetene. På denne måten unngår man en toleddet søknadsprosess, der to etater måtte ta stilling til søknaden. Ut fra en målsetting om å gjøre IB-ordningen mer brukervennlig og fleksibel, er det også foretatt noen materielle endringer i tillatelsesordningen.

Siste saker