Nytt rekordår for Norsk Protein

Nytt rekordår for Norsk Protein Norsk Protein AS fikk i fjor nok et rekordår hva råvaretilførsel angår. Selskapet tok i 2017 imot 197?836 tonn råstoff. Det er en økning på… Les mer

Nytt rekordår for Norsk Protein

Norsk Protein AS fikk i fjor nok et rekordår hva råvaretilførsel angår. Selskapet tok i 2017 imot 197?836 tonn råstoff. Det er en økning på 5400 tonn i forhold til 2016.

Per A. Sleipnes

Av fabrikkene var det bare Hamar kat. 3 som hadde en økning i råvarevolum og dermed får mer bonus. Illustrasjonsfoto penger: T8/Scandinavian Stock Photo

– Ser vi på de ulike råvarekategoriene, har vi hatt den største økningen på fjørferåstoff med 4000 tonn og ordinært råstoff med 3000 tonn. Økningen på fjørferåstoff skyldes i første rekke redusert uttak fra pelsdyrindustrien både i Norge og Danmark, mens økningen på ordinært skyldes i første rekke omklassifisering av SRM-materiale til ordinært materiale, forteller adm. direktør i Norsk Protein AS, Lars Aashammer.

Mindre bein

Den største reduksjonen i råvaretilførsler har Norsk Protein hatt på bein med 4500 tonn. Dette skyldes en kombinasjon av økt uttak av bein til humant forbruk, og noe redusert skjæring av importert storfe. Norsk og dansk pelsdyrindustri er fortsatt de viktigste konkurrentene på råvaresiden. Nytt av året er at firmaet Nutrimar, som til daglig bearbeider restprodukter fra lakseindustrien, har besluttet å starte med bearbeiding av fjørfe-råstoff for salg til petfood-industrien.

Stengte markeder

– Hvordan har markedet utviklet seg i 2017

– Markedene for PAP (Processed Animal Proteins, navnet som internasjonalt har erstattet kjøttbeinmjøl) var i første halvdel av 2017 preget av høy etterspørsel og gode priser. Dette skyldes i første rekke tro på større etterspørsel i det asiatiske markedet når dette ble åpnet for eksport av PAP med drøvtyggerprotein fra 1. juli 2017. Dette viste seg å ikke holde stikk. Tvert imot ble de viktigste asiatiske markedene for denne typen produkter stengt. Dette medførte bl.a. at prisen på mixed PAP ble redusert med over 70 prosent fra 1. oktober 2017 til 31. desember 2017. Prisene på artsspesifikk PAP ble også noe redusert, men ikke i like stor grad som mixed PAP, understreker Aashammer.

Mer til petfood

Salg til fôr utgjorde i 2017 hele 65 prosent av kategori 3 mjølet. Dette er en liten reduksjon i forhold til 2016. Salget til petfood utgjorde 17?800 tonn. Det er en økning på 400 tonn i forhold til 2016. Salget til pelsdyrfôr ble redusert med 2700 tonn til 5100 tonn. Samtidig gikk salget til gjødsel opp med 1200 tonn til 11?900 tonn.

Biodiesel i Danmark

– Det ble i 2017 solgt 21?400 tonn kategori 3 fett. Det er en reduksjon på 800 tonn i forhold til året før. Av dette volumet ble 2300 tonn eksportert. Av totalt 6000 tonn kategori 1 fett, ble 4500 tonn solgt som råstoff til biodiesel i Danmark. Prisene på kategori 1 fett har blitt betydelig redusert mot slutten av året, mens prisene på kategori 3 fett er stabile, forklarer Aashammer.

380 millioner kroner

– Hva med økonomien i selskapet? Viser den samme kurve som råvareutviklingen?

– Regnskapet for 2017 er ennå ikke avsluttet, men vi forventer et resultat på nivå med fjoråret. Omsetningen vil trolig havne på rundt 380 millioner, og det er litt opp i forhold til i 2016.

Det blir ikke betalt ut bonuser for 2017. Etter at DAKA kom inn på eiersiden, er det enighet blant eierne om at det ikke skal betales ut bonus fordi ikke alle eierne leverer råvarer til Norsk Protein.

På den annen side er utbyttet som eierne tar ut økt i forhold til det som var praksis tidligere.

Siste saker