Øk målprisen for svin

KLF foreslår i brev til avtalepartene å øke målprisen for svin med 1,00 kr/kg ved årets jordbruksoppgjør.

Bakgrunnen er at de siste månedene har det vært en utvikling på flere faktorer som har betydning for økonomien i svineproduksjonen. Disse kan oppsummeres i 4 punkter:

  • Markedssituasjonen for svin har bedret seg betraktelig og slik vi vurderer det er det sannsynlig at forbedringen vil fortsette ut året.
  • Svinekjøttprisene (for hel skrott) har i EU-området økt med ca 10 prosent i februar/mars, dvs til samme nivå som de var på fram til september 2010 
  • Kornprisene internasjonalt har fortsatt å stige og ikke flatet ut som det var grunn til å forvente.
  • Innfraktsordningen for slakt som er etablert fra og med 2011, men som forelå først i april 2011, medfører en betydelig overføring av midler fra svin til storfe og småfe og vil påvirke inntektsmulighetene i svinenæringen. KLF estimerer det rene tilskuddsbortfallet for frakt av gris til knapt 20 millioner kroner, eller 15 øre/kg. Avtalepartenes økning av innfrakttilskuddet med 60 millioner kroner i fjorårets forhandlinger vil i sin helhet tilfalle storfe og småfe sektorene.

KLF mener derfor at for å styrke bøndenes økonomi bør man ved årets jordbruksoppgjør øke målprisen for svin med 1,00 kr/kg.

Siste saker