Øker kyllingkonsesjonen til ett årsverk

I dag foreslår LMD at den årlige konsesjonsgrensen på slaktekylling skal opp til 280 000 kylling per produsent.

Konsesjonsgrensene på kylling ble justert opp for ett år siden med 20 000 til 140 000. Nå dobles altså grensen.

- KLF har jobbet for økte konsesjonsgrenser på kylling de siste fem-seks årene. Vi er positive til økningen som sikrer lønnsomhet til de produsentene som allerede har satset, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. Det er flott at den nye regjeringen har vært så raskt på ballen, fanget situasjonen og kommet opp med en god løsning.

KLF mener konsesjonsgrenser som representerer mindre enn ett årsverk i arbeidsinnsats innebærer lav utnyttelse av bondens investering i kunnskap og kompetanse.

- Norge har et moderne landbruk der effektivisering fører til at det som i dag er ett årsverk, ikke nødvendigvis er det om tre år. Derfor ser vi helst at konsesjonsgrenser justeres hyppigere enn det som har vært tilfelle de siste 10-15 årene. Volumvekst er viktig for å fordele kostnadene og å holde lønnsomhet hos bonden oppe, sier Juul-Hansen.

Det blir ikke overproduksjon
- Ingen vil produsere kylling de ikke får solgt. Kyllingprodusenten og slakteri samarbeider om produksjonsplanlegging allerede. Planlegging, sammen med at kylling ikke er underlagt markedsregulering og at det derfor ikke finnes en mottaksplikt, sikrer at det ikke blir mer kylling enn det en får solgt, sier Juul-Hansen. Hverken bonde eller slakteri har råd til å overse markedets signaler på hvor mye kylling som ønskes.

Heltidsprodusenter er bra for dyrevelferden
Sverige, Finland og Danmark har ikke konsesjonsgrenser på slaktekylling. De har som Norge absolutte krav til antall dyr/kg pr kvadratmeter, miljø i huset, miljø utenfor huset som for eksempel spredeareal. Norges krav er de strengeste.

- Et moderne kyllingfjøs med en dyktig og interessert bonde er det beste utgangspunktet for en god produksjon. Fokus på hygiene, velferd og helse i produksjonen er større jo mer profesjonell og kunnskapsrik bonden er, sier Juul-Hansen.

- Det er også lettere å velge gode moderne, tekniske løsninger for å sikre et godt miljø i huset og nødvendig kontroll med drifta om kyllingproduksjonen kan være hovedgeskjeft tilsvarende ett årsverk for bonden.

KLF vil gjennomgå forskriftsendringen før vi kommer med våre endelige vurderinger, blant annet om det er tilstrekkelig å vurdere konsesjonsgrensene kun på kylling slik det gjøres i denne omgang, sier Juul-Hansen.

Siste saker