Økt import av landbruksprodukter

Bladet Kjøttbransjen: Import av landbruksvarer økte i fjor med 9,2 prosent i forhold til året før. Kjøtt sto for en betydelig andel av denne importen.

Verdien av de importerte landbruksvarene var på 43 milliarder kroner i fjor, en økning på tre milliarder kroner fra 2011, ifølge Statens landbruksforvaltning (SLF).

– Importen går ganske kraftig opp og viser ingen tegn til å bremse. På mange varer som storfe, sau og korn kommer importen i stor grad av at det ikke blir produsert nok norske varer, og at tollsatsene derfor blir satt ned. Svak økonomi i produksjonen blir ofte brukt som forklaring, sier seksjonssjef Lasse Erdal i SLF.

Importen av kjøtt økte med 54 prosent til 29 000 tonn. Mesteparten av dette skyldtes rekordstor import av storfekjøtt, 17 700 tonn. Import av lammekjøtt økte med over 1000 tonn fra 2011 til i fjor.

Norskprodusert lam utgjorde i fjor 89 prosent av markedet, en nedgang på fem prosent. Norskprodusert storfe utgjorde 81 prosent av alt storfekjøtt på markedet her i landet i fjor, en nedgang på åtte prosent. SLFs tall viser at hver femte storfebiff og hver tiende lammekotelett ble importert i fjor.

Siste saker