Økt slaktandel til KLF-slakteriene

Ferske slaktetall viser at private slakteriers slakting øker med totalt 8,6 prosent fra 2009 til 2010.

Fra 2009 til 2010 har den totale slaktingen økt med 2 prosent til 222 700 tonn (inkl returslakt). De private slakteriene øker med 8,6 prosent, eller en økning på 7 700 tonn, slik at markedsandelen er 30,54 prosent, opp 1,8 prosentpoeng. Samvirkets endring i totalmarkedet viser en nedgang på 0,6 prosentpoeng, med 1 400 tonn.

Private slakteriers slakting øker både på gris, kalv, storfe og sau/lam i følge tall fra Statens Landbruksforvaltning.

Størst er økningen på gris hvor de private slakterienes økning er hele 12,7 prosentpoeng, med 4 900 tonn til 43 300 tonn. Her er markedsandelen nå 33,6 prosent, mens den i 2008 var under 30 prosent.

For storfe er de private slakteriene passert 30 prosent av totalmarkedet, en økning på 2 300 tonn mens den totale slaktingen har falt med 1,5 prosent (1 300 tonn).

- Fremgangen for de private slakteriene har flere årsaker, med noen fellestrekk. Vi observerer at de generelt har bedre vilkår, og en nærhet som gjør slakteriene enklere og mer fleksible å forholde seg til for bonden, sier Endre Myhr som er markeds og prognosesjef i KLF.  

Siste saker