Økning i kjøttproduksjonen

Økning i kjøttproduksjonen I løpet av det første halvåret i år, ble det til sammen produsert over 164 000 tonn kjøtt her i landet. Det er 2,5 prosent mer enn… Les mer

Økning i kjøttproduksjonen

I løpet av det første halvåret i år, ble det til sammen produsert over 164 000 tonn kjøtt her i landet. Det er 2,5 prosent mer enn i tilsvarende periode i fjor.

Slaktestatistikk fra SSB viser at vel 40 prosent av den totale kjøttproduksjonen i første halvår 2017 var svinekjøtt, mens 32 prosent var fjørfekjøtt og 24 prosent storfekjøtt.

Rogaland alene stod for 25 prosent av den totale kjøttproduksjonen i løpet av de seks første månedene i år, mens produksjonen i Nord-Trøndelag og Hedmark utgjorde henholdsvis 14 og 13 prosent av totalen.

Fra første halvår 2016 til første halvår 2017, økte produksjonen av fjørfekjøtt med 5400 tonn, mens det for svinekjøtt var en nedgang i produksjonen på 1900 tonn.

Produksjonen av storfe- og småfekjøtt økte i den same perioden med respektive 300 og 200 tonn.

Siste saker