Økt etterspørsel etter landbruksvarer

Økt etterspørsel etter landbruksvarer Covid 19-pandemien gjorde 2020 til et annerledesår når det gjaldt handel med landbruksvarer. Det viser Landbruksdirektoratets rapporter om markedene for landbruksvarer i Norge og i verden…. Les mer

Økt etterspørsel etter landbruksvarer

Covid 19-pandemien gjorde 2020 til et annerledesår når det gjaldt handel med landbruksvarer. Det viser Landbruksdirektoratets rapporter om markedene for landbruksvarer i Norge og i verden.

Utbruddet av covid-19-pandemien i mars i fjor skapte store endringer i forbruksmønsteret. Dagligvarehandelen hadde en historisk vekst i omsetningen på 17 prosent, mens salget innen restaurant og storhusholdning ble sterkt redusert på grunn av restriksjoner og nedstengning.

Harald Weie, seksjonssjef i Landbruksdirektoratet, mener at erfaringene fra 2020 viser at handelen med landbruksvarer også fungerer under en pandemi.

– I løpet av få uker etablerte det seg nye måltids- og handlevaner. Vi spiste andre steder enn før. Vi sluttet å gå i kantina og spiste sjelden ute, trengte ikke matpakke på hjemmekontoret, sluttet med svippturer over grensa for å handle, var mer hjemme, grillet mer, bakte mer. Ringvirkningene av dette ser vi tydelig i den samlede fremstillingen vi nå gir i rapportene våre, sier seksjonssjef Harald Moksnes Weie i Landbruksdirektoratet.

Effekten ble økt etterspørsel etter blant annet kjøtt og melk. Det hadde i flere år vært overskudd på norsk svinekjøtt, men mer grilling og lite grensehandel førte til et historisk underskudd av norskprodusert svinekjøtt i 2020.

Siste saker