Økt interesse for landbruk blant unge

Økt interesse for landbruk blant unge Den positive trenden med økt interesse for landbruksfag fortsetter. Blant søkerne til høyere utdanning er det i år fjorten prosent flere som har landbruksfag… Les mer

Økt interesse for landbruk blant unge

Den positive trenden med økt interesse for landbruksfag fortsetter. Blant søkerne til høyere utdanning er det i år fjorten prosent flere som har landbruksfag som sitt første valg, sammenliknet med i fjor. Det viser tall fra Samordna Opptak som er lagt fram.

NMBU har hatt 21 prosent økning i tallet på førstevalgsøkere til landbruksfaga.

Tall fra Samordna Opptak viser at 460 studenter har hatt landbruksfag som sitt førstevalg.

– Gode tall

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er glad for at interessen for landbruksfaga i høyere utdanning øker. Foto: Torbjørn Tandberg

– Dette er svært gode tall. Det er tydelig at ungdom tror på en framtid i landbruket. Konkurranse om studieplassene gir godt motiverte studenter, og det vil gi studiene mer prestisje. Det bør føre til gode resultat, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Ved Norges Miljø- og Biovitenskaplege Universitet (NMBU) har man opplevd en økning på til sammen 21 prosent i tallet på førstevalgsøkere til landbruksfaga, der husdyrvitenskap alene har en økning på 60 prosent. Ved Nord Universitet er det en økning på til sammen 18 prosent i tallet på førstevalgsøkere. Ved Høgskolen i Innlandet har antallet økt med om lag fem prosent. Ved Høgskolen i Innlandet kommer i tillegg årsstudiet i økologisk landbruk, som er lagt opp som et samlings- og nettbasert studiet på deltid. Det har blitt svært populært de siste årene. Også i år har det vært svært høye tall til dette studiet.

Effektiv bioøkonomi

– Jeg er glad for at interessen for landbruksfaga i høyere utdanning øker. Dette stemmer også med den positive utviklingen vi har sett i den videregående skolen. Vi trenger utdanning på alle nivå innen landbrukssektoren for å møte de utfordringene vi står overfor og benytte de mulighetene som ligger i landbrukssektoren, sier landbruks- og matminister Dale.

Overgangen til et grønt samfunn med en effektiv bioøkonomi, krever et bredt spekter av fagkompetanse, både innenfor og utenfor det som kan defineres som biobaserte fag. For at landbrukssektoren skal være en del av løsningen på klimautfordringene, er det derfor også nødvendig å sikre kompetanse innenfor andre relevante fag. Rekruttering til for eksempel matvitenskap, biologi, bioteknologi, fornybar energi og økologi og naturforvaltning øker med til sammen 11 prosent fra 323 til 357 førstegangssøkere.

– Alt dette er med på å legge et godt grunnlag for at landbruksnæringa framover kan få nødvendig kompetanse, og det vil også bidra til å sikre overgangen til en biobasert økonomi, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Siste saker