Økt slakting og produksjon av reinkjøtt

Økt slakting og produksjon av reinkjøtt Det var ved utgangen av oktober i år slaktet til sammen rundt 35 300 rein – mot 34 200 dyr på samme tid i fjor. Gjennomsnittsvekten… Les mer

Økt slakting og produksjon av reinkjøtt

Det var ved utgangen av oktober i år slaktet til sammen rundt 35 300 rein – mot 34 200 dyr på samme tid i fjor. Gjennomsnittsvekten på slaktet rein har økt fra 21,6 kilo i fjor til 23,3 kilo i å, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Totalproduksjonen er så langt i år den høyeste siden sesongen 2016/2017. Markedsrettet produktutvikling og nye oppskrifter har bidratt til økt salg av reinkjøtt de siste årene. Stadig flere forbrukere blir klar over at reinkjøtt både er smakfullt og svært magert.

Norske Reindriftsamers Landsforbund og staten samarbeidet godt gjennom beitekrisen og ble enige om bruken av krisemidlene over reindriftsavtalen for å sikre dyrevelferd og fremtidig produksjon. Dette gjaldt også bruken av regjeringens ekstrabevilgning på 30 millioner kroner til dette arbeidet, opplyser departementet på sine nettsider.

– Nå ser vi at bevilgninger og tiltak har gitt resultater. Jeg vil berømme både næringen, NRL og forvaltningen for den store innsatsen som ble lagt ned under beitekrisen. Etter en tøff vinter med beitekrise i store deler av reindriftsnæringen, er det svært gledelig å registrere en økning i slakting og produksjon av norsk reinkjøtt, kommenterer landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Rapporter fra slakteriene viser at kvaliteten på årets reinkjøtt er svært god.

Siste saker