Økt storfeslakting i 2023

Slaktestatistikken for de firbeinte husdyra viser at 2023 var et år preget av økning i slakt av storfe, noe spenning rundt kjøttprosenten på gris og en tilførsel av sau og… Les mer

Slaktestatistikken for de firbeinte husdyra viser at 2023 var et år preget av økning i slakt av storfe, noe spenning rundt kjøttprosenten på gris og en tilførsel av sau og lam som ser ut til å være godt tilpasset etterspørselen i markedet.

Av Morten Rø, Animalia

Det ble i fjor slaktet i overkant av 318 750 storfe, nesten 1500 flere enn i 2022. Det var økning i de fleste kategoriene, men en klar nedgang i slakt av ku. Samtidig var det relativt stor økning i antall kviger som ble slakta.

Alle kategorier av storfe hadde nedgang i vekt, men den var størst for kalv og eldre okser. Middelvekta ble 283,9 kg, som er en nedgang på litt over 6 kg. Vektnedgangen bidrar også til nedgang i middel klasse. Alle kategoriene for unge dyr har en nedgang med 0,1 klasser eller høyere. Kategoriene for ku fikk nær uendret resultat.

En nedgang på 0,1 klasser høres ikke så mye ut, men mange unge dyr er i grenseland for å oppnå kvalitetstilskudd. Der kan hver tiendels klasse utgjøre forskjell.

Stabil tilførsel på gris

Det ble i 2023 totalt slaktet nær 1,5 millioner gris, noe som er nokså likt slaktevolumet i 2022. Samtidig var vektnivået vel en kilo lavere i snitt enn det var i 2022. I første halvår var det en spesiell utvikling med nedgang i kjøttprosent samtidig med en svak, jevn vektnedgang. I andre halvår fortsatte vektnedgangen, men kjøttprosenten gikk en god del opp igjen.

Nedgangen i første halvår kan ha sammenheng med endringer i fôret til grisene, trolig både i karbohydrat- og proteininnhold, mens i andre halvår kan det se ut til at vektnedgangen har spilt en større rolle. Kortere levetid gir høyere kjøttprosent.

Stabil kvalitet på sau og lam

I 2023 ble det slaktet litt over 1,1 millioner sau og lam, noe som er ca. 50 000 færre slakt enn i 2022. Sammenlignet med 2017, ble det slaktet vel 260 000 færre dyr i fjor. Siden 2017 har det vært en periode med overproduksjon, men det ser nå ut til å være relativt god balanse mellom produksjon og etterspørsel. Litt over 13 000 saueprodusenter leverte slakt til norske slakterier i 2023. Det er rundt 2000 færre produsenter enn i 2017.

Figur.Lam, middel vekt for lam pr. år.

Middel slaktevekt for lam endte i 2023 på 18,42 kg, som er en liten nedgang i forhold til de foregående årene. Vektnivået svinger noe fra år til år. Oppgangene og nedgangene skyldes i all hovedsak årlige variasjoner i beitekvalitet, som igjen skyldes variasjoner i vær og vind. Et relativt stabilt vektnivå har igjen gitt en stabil gjennomsnittlig klasse siden 2012. I 2023 endte vi på 7,85 i middel klasse, noe som er nær middel R i EUROP-systemet. Gjennomsnittlig fethetsgrad har også vært stabil siden 2012 og ligget på et nivå rett under fettgruppe 2+. Det ser ut til at produsentene har vært flinke til å slakte dyrene på riktig tidspunkt og også unngå pristrekk på grunn av overfethet.

Ei gruppe som påvirker vektnivået for lam er villsauen. De hadde i fjor middel vekt på 11,4 kg. Andelen av registrert villsau er på 2,4 prosent. Denne andelen burde vært mye høyere, men slakteriene har ikke tillegg i prisen for denne gruppa. Dermed ser man ingen hensikt i å registrere slaktene som villsau. Svært mange villsau blir i stedet registrert som økologisk, der det gis et pristillegg.

Siste saker