Oktober ble tidenes slaktemåned på Røros

Oktober ble tidenes slaktemåned på Røros Stadig økt tilfang av lokale leverandører sørget for at Røros Slakteri i oktober satte ny slakterekord. Det ble slaktet 30 tonn mer enn den… Les mer

Oktober ble tidenes slaktemåned på Røros

Stadig økt tilfang av lokale leverandører sørget for at Røros Slakteri i oktober satte ny slakterekord. Det ble slaktet 30 tonn mer enn den forrige rekorden.

257 tonn slakt passerte i løpet av oktober måned slaktelinja på Røros og den tidligere registrerte månedsrekorden var på 227 tonn.

– Dette er en betydelig rekord som nok har bakgrunn i flere forhold. For det første ble en telledato flyttet til 1. oktober, noe som gjorde at mange bønder valgte å holde på dyra til da. For det andre, er det en konsekvens av stadig økt tilfang av nye leverandører over de to siste årene, forklarer daglig leder Kjell Ove Oftedal. De 257 tonnene som ble slaktet i oktober fordelte seg over 587 storfe og 5324 småfe. Alt fra lokale produsenter.

Oftedal håper gode oppgjørspriser skal bidra til at enda flere bønder ser samfunnsnytten av å bidra til arbeidsplasser, lokal kjøttforedling og lokalmat.

Siste saker