Ole Ringdal har utvidet for 50 millioner

Ole Ringdal har utvidet for 50 millioner Hellesylt Etter at Ole Ringdal i Hellesylt nå har utvidet og oppgradert anlegget for rundt 50 millioner kroner, vil bedriften bli enda dyktigere på… Les mer

Ole Ringdal har utvidet for 50 millioner

Hellesylt Etter at Ole Ringdal i Hellesylt nå har utvidet og oppgradert anlegget for rundt 50 millioner kroner, vil bedriften bli enda dyktigere på å betjene sine kunder – både i leverandør- og salgsleddet.

Per A. Sleipnes

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale åpnet utvidelsen hos Ole Ringdal.

Det er 17 gang på 52 år at nedriften utvider anlegget på en eller annen måte. Denne gang er utvidelsen – i størrelse 25 prosent. Med andre ord en nokså stor oppgradering. Og det var selveste landbruks- og matminister Jon Georg Dale som skal over snoren og foretok den offisielle åpningen. Også ordføreren i Stranda kommune var på plass.

Feiring med bønder

– Vi skulle foretatt den offisielle åpningen litt senere i høst, men når ministeren kom til vår trakter, gjorde vi kort prosess. Så skal vi ha en feiring med ansatte og kunder noe senere. Vi planlegger dessuten en seanse med våre trofaste bønder/leverandører. Disse skal få se anlegget i sin fulle bredde. Også Animalia vil være på plass for å informere om klassifisering, sier Ole Ringdal.

Nytt fryserom

I et drøyt år har arbeidet med denne oppgraderingen pågått og Ringdal er svært tilfreds med resultatet. Anlegget har bl.a. fått økt sin frysekapasitet kraftig. Tidligere måtte bedriftene leie plass til en kostnad på rundt en million kroner pr. år. Med nytt fryserom på 400 kvadratmeter, sparer Ringdal inn denne summen i løpet av få år. Det er i tillegg bygd nytt klimarom, lager, maskinrom og ikke minst nytt verksted for den tekniske staben ved anlegget.

650 produsenter

– Hva med bønder og produsenter? Vil de få glede av denne utvidelsen?

– Det tror jeg absolutt. Vi ønsker mer slakt og vi vil nå være i stand til å håndtere dette slaktet enda bedre. Våre 650 produsenter kan derfor være trygg på at vi vil framstå som en enda bedre samarbeidspartner etter denne utvidelsen, understreker Ole Ringdal.

Lav gjeldsgrad

Den tradisjonsrike sunnmørsbedriften på Hellesylt har økonomitenkningen klar: På Hellesylt har filosofien vært at når bedriften tjener en krone, bruker den i 50 øre på å investere i bedriften. Slik holder de gjeldsgraden nede på et greit nivå, samtidig som de stadig fornyer bedriften.

– Derfor har vi investert nærmest hele tida i de snart 80 årene vi har holdt på, sier Ole Ringdal som er tredjegenerasjons daglig leder. Men det var i 1966 at anlegget ble etablert der det ligger i dag.

2000 kvadratmeter

Det nye tilbygget blir på 2000 kvadratmeter. Denne gangen er det nabotomten som Ole Ringdal AS bygger på. Tomten var eid av Stranda kommune. Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad som selvsagt stilte opp på snorskjæringen, legger vekt på at kommunen skal legge til rette for bedriftene blant annet ved å regulere tomter slik at bedriftene har ekspansjonsmuligheter.

– Næringsmiddelindustrien betyr svært mye for Stranda, og i kommunen arbeider vi aktivt for å ha en nær og god dialog med den enkelte bedrift, sier han.

142 millioner

Hellesylt-bedriften omsatte i fjor for 142 millioner kroner og hadde rundt syv millioner kroner på bunnlinja. Leverandørmassen har vært svært stabil gjennom mange år og her forklarer Ole Ringdal hvorfor: – Vi skaper og beholder gode leverandører gjennom fleksibilitet og god pris. Dessuten hjelper det godt med godt humør og glimt i øyet. Men pris er selvsagt det aller viktigste. Vi betaler bedre enn Nortura. Dessuten kan bonden bestille nøyaktig hvilken dag han vil at dyrebilen skal komme. Er det en formiddag bonden er borte, unngår vi å komme akkurat da, sier daglig leder Ole Ringdal.

Ønsker flere leverandører

Også når det gjelder retur av varer er bedriften fleksibel.

– Hvis bonden ønsker at det ene lammelåret skal være utbenet og det andre ikke, er det helt greit. Vi leverer akkurat det bonden vil ha, poengterer Ringdal.

Han påpeker at slakteriet gjerne skulle hatt flere leverandører, særlig flere småfeprodusenter.

– Denne høsten slakter vi fem dager i uka. Ved større leveranser, kunne vi kjørt anlegget seks dager hver uke. Tillegget vi gir bøndene på lam er knallbra, sier han og legger til at bøndene bør være flinke til å støtte opp om de lokale bedriftene. Når private kjøttbedrifter holder ut der Nortura må gi opp, er det avgjørende at bøndene kjenner sin besøkelsestid og bygger opp under de lokale arbeidsplassene.

Fakta om Ole Ringdal AS

  • Startet av Ole Ringdal, bestefar til nåværende daglig leder, i 1938, på Hellesylt, Stranda kommune i Møre og Romsdal

  • Slakter ca. 900 tonn i året, halvparten storfe og halvparten sau

  • Årlig produksjon ca. 2000 tonn

  • Omsetning: ca. 150 millioner kroner

  • Eies av Ringdal-familien, Ole Ringdal har 60 prosent av aksjene

  • 60 ansatte på årsbasis, 100 ansatte i høstsesongen

Siste saker