Om kjøttkutt og selvforsyningsgrad

Av Per A. Sleipnes Flere norske politikere, med MDG-toppene i spissen, flagger sterkt at de ønsker å øke selvforsyningsgraden av mat i Norge. Det har nærmest blitt en paradesak for… Les mer

Av Per A. Sleipnes

Flere norske politikere, med MDG-toppene i spissen, flagger sterkt at de ønsker å øke selvforsyningsgraden av mat i Norge. Det har nærmest blitt en paradesak for mange partier, og vi applauderer selvsagt tanken og ambisjonen.

I dag har vi en selvforsyningsgrad på rundt 36 prosent. Målsettingen som oppgis er en selvforsyningsgrad på 60 prosent. Det skal visstnok skje, samtidig som kjøttforbruket skal halveres. Forstå det den som kan!

Selvsagt er det mulig og helt realistisk å øke etterspørselen og dyrkingen av norske matplanter, men målet om 60 prosent selvforsyning er uten tvil uoppnåelig uten at kjøtt som proteinkilde er en viktig del av løsningen. Dette har også ledende forskere ved bl.a. NMBU ettertrykkelig slått fast.

Når bl.a. MDG går ut med sine «hårete» og nokså urealistiske mål, oppgir ikke partiet hvilke dyreslag som skal nedskaleres. Er det sau og storfe, eller er det svin og fjørfe. Om det er sau og storfe det er snakk om, vil store gressarealer både på innmark og utmark gå ut av drift.

Her i landet er det store jordbruksarealer som av klimatiske eller topografiske forhold ikke egner seg til å dyrke matplanter. Derfor blir de benyttet til å dyrke fôrkorn til svin og fjørfe.

Nedskalering av husdyrhold her i landet vil uansett resultere i gjengroing. Uavhengig av hvilke kjøttslag som nedskaleres, vil med andre ord konsekvensene bli uakseptabel ressursforvaltning, tap av arbeidsplasser og tap av biologisk mangfold.

Kjøtt utgjør i dag rundt 25 prosent av den landbaserte matproduksjonen. Om kjøttforbruket halveres og forbruket av melk og fisk blir uendret, innebærer en selvforsyningsgrad på 60 prosent at forbruket av matplanter dyrket i Norge må nær tredobles. Import av grønnsaker, frukt/bær, hvete og lignende må reduseres kraftig og sortimentet i handlekurven snevres inn mot de matplantene vi kan dyrke i Norge. Er det dette partier som MDG ønsker?

Norge har de aller beste forutsetninger for å utvikle en bærekraftig kjøttproduksjon. Kjøtt er en viktig proteinkilde med lavt energiinnhold, som også bidrar med en rekke andre viktige næringsstoffer i kostholdet vårt. Det er derfor uforståelig at enkelte politiske partier har vedtatt 50 prosent reduksjon uten å angi realistiske, norskproduserte alternativer.

Siste saker