Omfattende kontroll av svineprodusenter i Trøndelag

Omfattende kontroll av svineprodusenter i Trøndelag Steinkjer Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har kontrollert produksjonsvolumet til samtlige svineprodusenter i fylket og den omfattende kontrollen viser at foretakene og produsentene stort sett følger… Les mer

Omfattende kontroll av svineprodusenter i Trøndelag

Steinkjer Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har kontrollert produksjonsvolumet til samtlige svineprodusenter i fylket og den omfattende kontrollen viser at foretakene og produsentene stort sett følger regelverket.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Etter kontroll av samtlige foretak fra 2008–2016 ble det funnet 19 avvik.

240 er undersøkt

Det er Fylkesmannens landbruksavdeling i Nord-Trøndelag som har stått for kontrollen av produksjonsvolumet til samtlige svineprodusenter i fylket. Antall produsenter varierer noe fra år til år, men ca. 240 er undersøkt. Kontrollen er en del av fylkesmennenes forvaltning av husdyrkonsesjonsregelverket, og skal utføres over hele landet.

Maks 105 avlspurker

Foretak uten konsesjon kan ha en samlet svineproduksjon på 2100 gris pr. år. Videre er det slik at man ikke har anledning til å ha mer enn 105 avlspurker på ethvert tidspunkt gjennom året. Ved kombinert produksjon må derfor produsentene se antall avlspurker i sammenheng med antall slaktegris, slik at summen ikke overstiger konsesjonsgrensen.

Innkreving av penger

Foretak med konsesjon kan overstige grensen på 2100 med inntil 15 prosent et år, mot tilsvarende reduksjon i det påfølgende året. De to siste årene sees alltid i sammenheng. Ved produksjon utover 15 prosent, og ved overproduksjon over flere år uten reduksjon, skal fylkesmannen fatte vedtak om innkreving av penger, kjent som standardisert erstatning. Standardisert erstatning er en bot for overproduksjon, og betales inn til Omsetningsrådets fond for omsetningsavgift for egg, fjørfekjøtt og kjøtt.

Sammenlignes

Landbruksavdelingen har gått systematisk gjennom Landbruksdirektoratets sentrale leveransedatabase. Dette er et offentlig register der alle slakterier er pliktet til å innrapportere alt slakt. Fylkesmannen har så sammenlignet den enkelte produsents leveransetall opp mot søknaden om produksjonstilskudd i tidsperioden 2008–2016.

– Det er bra at Fylkesmannen gjennomfører kontroller med produsentene, sier svineprodusent Rigmor Hustad i Steinkjer. Også hennes foretak er kontrollert av landbruksavdelingen, som fant ut at produksjonen «skjer etter boka» og at alt er på stell.

Forhåndsvarsel

– Vi er tilfreds med at produsentene i det store har en produksjon som er tilpasset gjeldende regler og konsesjonsgrenser. Så er det slik at de som er utenfor regelverket blir fulgt opp. Vi har varslet de aktuelle foretakene om at vi vil kreve inn penger som en reaksjon på overproduksjon, sier landbruksdirektør Kirsten I. Værdal hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

De siste ukene har Fylkesmannen sendt forhåndsvarsel til 19 foretak, der man gir forhåndsvarsel om at man vil kreve erstatning. Sakene varierer i størrelse fra rundt to tusen kroner, til hele 520?000 kroner i det alvorligste tilfellet.

Siste saker