Omstrukturerer Mattilsynet

Listhaug vil spisse Mattilsynet fra tre til to nivåer, ved å slå dagens distriktskontorer og regionkontor sammen til ett nivå.

– Vi ønsker å få et system for behandling av klager som sikrer lik behandling over hele landet. Vi har sett noen eksempler på ulik praksis som følge av at klagebehandlingen er spredt over hele landet, sier Listhaug til NTB i dag.

- KLF er svært fornøyd med at dette forslaget nå fremmes, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen. KLF har jobbet for et mer enhetlig tilsyn i lang tid, og færre nivåer er riktig medisin.

I forslaget ligger det også at hovedkontoret skal overta all behandling av klager, noe som i dag ligger hos hvert av de åtte regionkontorene.

- Dette samsvarer med KLFs oppfatninger og med de tilbakemeldingene vi får fra våre medlemmer, sier Juul-Hansen. Vi har over lang tid sett at de ulike regionene og distriktskontorene reagerer på svært ulikt vis i saker som vi mener må håndteres likt. Det er svært viktig at forvaltningen er forutsigbar og lik for alle.

- Vi håper at når en nå går for et tilsyn med to nivåer, samtidig styrker og legger til rette for et sterk og kompetent hovedkontor. KLF vil gjerne bistå Mattilsynet med å finne løsninger som fungerer bedre enn i dag, sier Juul-Hansen.

Riksrevisjonen reviderte Mattilsynet i 2012. Undersøkelsen av Mattilsynet omhandlet blant annet dyrevelferd og slakteritilsyn, og det ble konkludert med at slik ulik behandling kan ha konsekvenser både for virksomhetene det gjelder og for mattryggheten.

Siste saker