Oppfordrer handelen til forutsigbarhet

Frykten vår er at vi vil oppleve salg i «rykk og napp» de neste månedene, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

Denne uken sendte Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) ut en oppfordring til dagligvarekjedene. Bakgrunnen er kombinasjonen av bekymring for økte kostnader og ønsket om å selge hele dyret spesielt i krisetider.
- For at den norske verdikjeden for kjøtt skal fungere, en vi avhengig av at hele dyret, ikke bare biffen eller koteletten omsettes. Vi må selge alt, spesielt nå i krisetider. Det er avgjørende for at slakteriene skal kunne betale norske bønder de prisene som de forventer, sier adm. direktør Juul-Hansen.

Han oppfordrer dagligvarehandelen fremover om å være fleksible og rause og ber om at vareutvalget bør bli litt mer produksjonsstyrt enn i en normalsituasjon.
- Vi ber om at kjøtt- og eggbedriftene får større mulighet til å påvirke utvalget i butikk, for å sikre balansen mellom produksjon og forbruk i kjøtt- og fjørfemarkedet. Om foredlingsbedriftenes leveranser skal styres strengt etter handelens ønsker, får vi sannsynligvis ikke avsetning på hele dyret. I krisetider trenger vi tettere dialog og koordinering med utgangspunkt i hva som faktisk finnes på lager.

Importerte deler av et ferdig produkt; alt fra emballasje, krydder og utstyr som benyttes ved produksjon av kjøtt og eggprodukter har steget kraftig i pris siden koronakrisen stengte ned Norge. Flere bedrifter har i tillegg sett seg nødt til å innføre fordyrende endringer som flere skift, mer vasking og langsommere hastighet på produksjonslinjene. I tillegg er det mye karantenefravær for å hindre koronasmitte i bedriftene.

- Nå er ikke tiden for kampanjer opp imot dyreslag og stykningsdeler det allerede er manko på. Vi oppfordrer handelen til å være lydhøre overfor produsenter som ønsker et redusert kampanjetrykk på egne varer de neste månedene. For de bedrifter som ønsker redusert kampanjetrykk, ser KLF det som ønskelig at eventuelle kostnader ment for å forsterke salget, frafalles.

KLF har registrert at handelen har vært offensive og fleksible i å finne løsninger i dagens krevende situasjon.
- Vi håper at alle parter ser positivt på vårt innspill for å bistå i tøffe tider for en hardt presset verdikjede for norske kjøtt- og fjørfeprodukter, sier Juul-Hansen.

Siste saker