Oppfordrer partene til å forhandle

– Vi hadde gjerne sett at myndighetene hadde kommet med et noe høyere tilbud og mer budsjettpenger, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

Her kan du lese statens tilbud i Jordbruksforhandlingene.

Juul-Hansen synes ved første øyekast at det er interessant at det foreslås en god del forenklinger, men påpeker at landbruket er komplekst, og at KLF trenger tid for å sette seg inn i forslagene.

- Jeg er overrasket over at man ikke har tatt tak i innfraktsordningen på slakt. Vi har tidligere påpekt at dette er en konkurransevridende og lite målrettet ordning. Vi har også foreslått at halvparten av pengene i innfraktsordningen gjøres om til et tilskudd til bonden, sier Juul-Hansen.

Tilbudet har som mål å gjøre budsjettstøtten mer produksjons- og mindre arealavhengig, noe som skal komme heltidsbøndene til gode ifølge tilbudet fra staten.

- Det er positivt at en legger til rette for at de største brukene skal tjene mer. Dette er en strukturendring i riktig retning. KLF har et sterkt ønske om å styrke økonomien til heltidsbonden eller de som velger å satse.

Juul Hansen oppfordrer partene til å sette seg ned ved forhandlingsbordet og se hvor langt det går.

- For vi unner den norske bonden hver krone han kan få, sier han.

KLF kommer tilbake med mer informasjon for medlemsbedriftene om hva det være verdt å merke seg ved.

Siste saker