Overskuddet av svin øker

Overskuddet av svin øker På grunn av lavere etterspørsel i industrien, samt økte tilførsler, øker overskuddet av svinekjøtt her i landet i månedene som kommer. Det viser den aller ferskeste… Les mer

Overskuddet av svin øker

På grunn av lavere etterspørsel i industrien, samt økte tilførsler, øker overskuddet av svinekjøtt her i landet i månedene som kommer. Det viser den aller ferskeste prognosen fra Nortura Totalmarked.

Også overskuddet på lam vil øke framover. Lavere engrossalg av helt slakt til industrien enn forventet i siste prognose, øker overdekningen av norskprodusert vare og kvoteimport til om lag 2100 tonn. Det har vært mindre behov og uttak av helt slakt fra reguleringslager hittil i år enn forventet.

Når det gjelder storfe/kalv, viser prognosen et par hundre tonn økte tilførsler og om lag tilsvarende lavere salg enn mars-prognosen. Dette reduserer prognosert underdekning av norskprodusert vare og kvoteimport med ca. 400 tonn til om lag 7600 tonn.

For gris er situasjonen langt mer dyster. På grunn av lavere etterspørsel i industrien, er prognosen for engrossalget av svinekjøtt nedjustert med 1000 tonn fra siste prognose. Sammen med om lag 800 tonn større faktiske og prognoserte tilførsler, øker dette overdekningen med 1800 tonn til om lag 4300 tonn i 2018.

Hva så med egg-markedet? Prognosen for tilførslene er redusert med 200 tonn på grunn av lavere klekketall, sammenlignet med siste prognose. Dette bidrar til tilnærmet markedsbalanse av egg i 2018, inkludert tollfri kvote på 290 tonn fra EU. Tilførslene er redusert med 560 tonn som følge av førtidsslakting av verpehøner før tiden. Dette var nær identisk med mars-prognosen.

Siste saker