Overvurdert kjøttforbruk

Nye beregninger av kjøttforbruk viser at vi spiser omlag 50 kg kjøtt årlig.

Nye beregninger av kjøttforbruk viser at vi spiser omlag 50 kg kjøtt årlig. Tidligere har kjøttforbruket vært anslått til rundt 78 kg, men dette tallet har inkluderer bein, svinn gjennom verdikjeden og biprodukter som går til andre ting enn menneskelig konsum. De nye tallene er utarbeidet av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Tallene er hentet fra bl.a. kjøttbransjen, handelen og landbruksforvaltningen. Det er bein og svinn som utgjør hoveddelen av differansen mellom 78 og 50 kg. - Det er viktig at vi tar utgangspunkt i reelt konsum når vi diskuterer kosthold, sier Dag Henning Reksnes, administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. I det siste året har det versert mange virkeligheter i mediene om hvor mye kjøtt vi spiser årlig. Alt fra 77 til 90 kilo har vært presentert i mediene som det norske folks årlige kjøttforbruk. Nå viser tallene altså at det reelle forbruket er mye lavere enn antatt.

Siste saker