– På tide med nye slakterieiere på Otta

– På tide med nye slakterieiere på Otta Han har vært trofast leverandør til Nortura Otta siden han etablerte seg som bonde for fem år siden. Nå snakker Stein Inge… Les mer

– På tide med nye slakterieiere på Otta

Han har vært trofast leverandør til Nortura Otta siden han etablerte seg som bonde for fem år siden. Nå snakker Stein Inge Lillebråten varmt for etablering av nytt slakteri med nye eiere.

Per A. Sleipnes

Bonde Stein Inge Lillebråten er svært skuffet over at Nortura legger ned Otta-slakteriet.

– Når Nortura-styret har vedtatt å legge med en av landets mest effektive kjøttbedrifter, er begeret fullt for meg og mange med meg. Nå er tiden moden for å tenke helt nytt og bryte med gamle og for lengst utdaterte dogmer. Gledelig er det at så mange av mine kollegaer i Gudbrandsdalen ser på det på samme måte. Nortura er ikke lenger en garantist for oss bønder. Derfor er det godt at Fatland nå er kommet på banen og kan tenke seg å bygge nytt slakteri i tett samarbeid med oss bønder her i dalen, sier Lillebråten.

500 produsenter

Han er dermed en av rundt 500 produsenter som nå jobber aktivt for å komme opp med et nytt alternativ når Nortura legger ned i løpet av året. Men Lillebråten advarer om at tiden jobber mot dem som arbeider aktivt for nytt slakteri.

– Tiden jobber for Nortura. Styret i kjøttsamvirket regner med at stemningen for nyetablering blant Gudbrandsdal-bønder avtar sakte, men sikkert. Du vet, vi får levert våre okser og våre lam uansett. Det er lokalsamfunnet som helhet vi må ha i tankene når vi nå snakker varmt om etablering av ny virksomhet. Otta-samfunnet blir rasert når Nortura trekker seg ut og det er hovedpoenget for meg og mange med meg, sier den unge Otta-bonden.

103 storfe

Han og kona driver sin virksomhet på hennes familiegård ti minutters kjøretur nordover fra Otta sentrum. Gårdsdriften ble etablert i 2015 og består av 103 storfe i løsdrift med melkerobot. Primært er altså Stein Inge Lillebråten melkebonde, men han leverer rundt 25 okser til Nortura-slakteriet hvert eneste år. Det vil si drøyt åtte tonn i fjor. I Otta-sammenheng snakker vi om et mellomstort bruk. Lillebråten drev det første driftsåret med ammekyr, men de siste fire årene har det dreid seg om melkekyr. Gårdens kvote er på 340 tonn melk og han leverte 325 tonn i fjor.

Disse NRF-kyrne sørget i fjor for 325 tonn melk på gården til Stein Inge Lillebråten.

– Lite troverdig

Otta-bonden har store problemer med å skjønne hvordan Nortura kan forsvare økonomien i det nedleggings- og flytteprosjekt det nå legges opp til.

– Den kanskje mest effektive kjøttbedriften i hele landet skal legges ned og i tillegg har Nortura-styret vedtatt at det skal investeres på Rudshøgda. Hvordan forsvares økonomien i dette? For min egen del finner jeg ikke argumenter som er troverdige i dette regnestykket. Lengre avstander, mindre dyrevelferd, tap av markedsandeler og tap av en allerede effektiv og dyktig arbeidsstokk, påpeker Lillebråten.

Tapte markedsandeler

I regnestykket om nedleggelse på Otta har Nortura regnet på et tap av 19 prosent markedsandeler. Det tror Lillebråten er helt urealistisk.

– I praksis har ledelsen i Nortura nå åpnet opp markedet for konkurrentene på Otta. Og fra mitt ståsted må disse bli møtt med åpne armer. Fatland framstår i dag som en bedre og mer forutsigbar bedrift for oss enn Nortura. Det er virkelig et stort paradoks, tatt i betraktning den oppslutning samvirkebedriften tradisjonelt har her i Gudbrandsdalen.

Markedsregulator-rollen

– Hva med Norturas rolle som markedsregulator i kjølvannet av det som nå skjer?

– Jeg har registrert at Nortura-ledelsen forsvarer nedleggelse av Otta med at Nortura har markedsregulatorrollen. Til det er det bare en ting å kommentere; det er Nortura selv som svekker og setter i spill egen rolle ved å forlate den plassen i landet der Nortura har de største markedsandelene sine. Med disse momentene vil jeg hevde at styret i Nortura ikke lenger opptrer til bondens beste, avslutter en kamplysten Otta-bonde.

Siste saker