På tide å dra ut proppen?

Regjeringen har med årets lekkasjer rundt nye tollsatser for en del ost og kjøttprodukter satt en helt ny standard for lekkasjer fra statsbudsjettet. Skal det være en lekkasje til før vi stenger?

Av Bjørn-Ole Juul-Hansen

Tre uker før budsjettet framlegges, varsles det om overgang fra krone- til prosenttoll på 32 varelinjer. Detaljeringsgraden er såpass at det skilles mellom harde og myke oster. Endringen skal gjelde 2 toll-linjer på storfe og 2 på lam i følge Senterpartiets nettside. Men Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, bransjens egen interesseorganisasjon, har ikke blitt informert eksakt hvilke produkter det snakkes om.

Med utgangspunkt i den regjerings-styrte, men halvkvedede lekkasje, ser vi at landbruks- og matministeren stiller opp til et times langt debattprogram på NRK. En debatt der det bare er han som vet hva som egentlig er foreslått.

Når kritikken så ble stor nok, fant regjeringen ut at det var på tide med en ny lekkasje for å roe gemyttene. Det var ikke deres hensikt å stanse importen fra Sør-Amerika og Uruguay likevel må vite. Det ble bare brukt som argument at import fra disse landene måtte stanses for å sikre økonomien i norsk landbruk.

Nå lekkes det at regjeringen åpner for en kvote på 500 tonn med “gammel” tollsats fra Uruguay med flere. Landbruks- og Matdepartementet sier i dag til ABC-nyheter at denne kvoten åpner for at importen kan mer enn doble importen fra i fjor. I midlertid har departementet glemt å nevne at kvoten er mindre enn det som allerede er importert hittil i år. De nevner heller ikke hvilke muligheter de som importerer i dag har til å få del i den nye kvoten.

Regjeringen har rotet det til for seg selv i denne saken
Det er regjeringen selv som har ønsket å fortelle om krone- og prosenttoll, myke og harde oster med mer. KLF forventer nå at de legger fram “den hele og fulle sannhet” fortest mulig. Det er skapt full forvirring i industrien, hos handelen og hos forbrukerne. Det eneste som er sikkert er at tiltakene skal gjøre det mulig å sikre økonomien til bøndene. Og det skal gjøres uten at de norske varene blir dyrere i følge landbruksministerens utsagn på NRK.

For de som er i tvil; norske bønder tjener ikke mer på at importerte varer blir dyrere. Norske bønder tjener mer dersom norske varer blir dyrere. Men regjeringen sitter kanskje også her på noe som vi andre ikke vet?

En liten omskriving av en Øystein Sunde sang kan kanskje beskrive situasjonen: Skal det være en lekkasje til før vi stenger?

Siste saker