Pandemi, men også solid framgang for mange i 2021

Som vanlig i årets første utgave av bransjebladet, har et 20-talls bedrifter blitt bedt om å svare på fire konkrete spørsmål om fjoråret og året vi nå er inne i…. Les mer

Som vanlig i årets første utgave av bransjebladet, har et 20-talls bedrifter blitt bedt om å svare på fire konkrete spørsmål om fjoråret og året vi nå er inne i. Mange bedrifter har opplevd omsetningsøkning, men pandemien har satt sitt preg på virksomheten til flere andre.

Av Per A. Sleipnes

Spørsmålene vi har stilt bedriftene:

1. Hvordan var salgs- og resultatutviklingen i 2021?
2. I hvor stor utstrekning har din virksomhet vært preget av pandemien i 2021?
3. Har din bedrift konkrete planer om utvidelser eller oppgraderinger i 2022?
4. Hva er dine forventninger til året vi nå er inne i, bl.a. med pandemien som bakteppe?

Fredrik Strømmen

Adm. direktør, Den Stolte Hane, Oslo
 1. Meget bra utvikling, der pandemien drev salget opp ved lite utenlandsreiser, stengte grenser til Sverige og et mye høyere konsum av egg og kylling hos den norske forbruker. Salg av Gårdsklekket, Stekt & Skivet og Plantebasert er bra, i tillegg til alle ordinære produkter.
 2. Pandemien var en viktig driver også i 2021. Vekst kom på toppen av et allerede høy 2020-omsetning. Inntil myndighetene igjen strammet inn i desember, falt salget noe gjennom høsten, men underliggende har økt hjemmekonsum gjennom en solid vareforsyning fra bonde til butikk gitt økt omsetning.
 3. Vi fortsetter med alt det gode som er igangsatt og la oss håpe at uteliv og restaurant igjen kommer tilbake til historisk nivå. Vi har noen lanseringer på gang, så her får alle følge med i tiden fremover.
 4. Store og fortsatt positive forventninger. Storhusholdning kommer tilbake, men samtidig taper vi produksjon og omsetning til grensehandel i Sverige. Fra kjerneområdene våre vil nok salget falle noe, men innovasjoner og nye varegrupper håper vi skal demme opp for dette.

Harald Bjerknes

Daglig leder, Gårdsand As, Re i Vestfold
 1. Salget havnet omtrent som året før med inntekter i all hovedsak mot dagligvare. HORECA-salget var tilnærmet null som følge av samfunnsbegrensningene i løpet av året.
  Gårdsand leverer i 2021 et negativt resultat som følge av marginpress på grunn av ekstrem prisutvikling på innsatsfaktorer og råvarer. Dette har ikke vært mulig å hente ut i sluttmarked i form av økte priser. Et annet negativt poeng er ineffektiv drift som også er relatert til covid-19.
 2. Heldigvis i mindre grad enn andre næringsmiddelaktører som leverer utelukkende til HORECA-markedet, men personell og drift har vært preget av samfunnsbegrensninger; delvis stengte grenser har gjort relevant humankapital vanskelig å oppdrive for bransjen (både operatører + service-personell), og behov for smittebegrensende tiltak har medført liten grad av fleksibilitet på vår arbeidsstokk = ineffektiv drift.
 3. Ja, betydelige maskininvesteringer for å øke kapasitet samt effektivisere drift.
 4. Inntil nasjonale myndigheter innlemmer covid-19 til øvrige influensavarianter, så vil norsk næringsliv og samfunnet lide unødvendig også i 2022.

Anders Sørheim Hundseid

Konsernsjef, Fatland AS, Ølen
 1. Salget har hatt en positiv utvikling også i 2021 med økning på cirka ti prosent målt mot året før – som vi også var godt fornøyd med. Det betyr at vi for 2021 nærmer oss et salg på seks milliarder kroner. Resultatet for fjoråret har vi ikke oversikt over ennå.
 2. Vi har hatt anlegg med smitte og i løpet av de siste to årene med korona har det preget oss i produksjonen, spesielt på personalsiden.
 3. Her i Fatland arbeider vi hele tiden med planer om utvidelser og oppgraderinger. Automatisering er viktig fremover både for å sikre vareflyt, nye/innovative produkter, men også sikre kvaliteten på varene.
 4. Mine forventninger til året 2022 er at det kommer til å bli beintøft. Vi må tidligere og tidligere opp på morgenen, det er jeg helt sikker på. Kampen om råvarene og markedet i butikk samt storhusholdning blir tøffere. Vi skal bli bedre på dette området. Vi arbeider kontinuerlig for å automatisere og forbedre produksjonen. Samtidig arbeider vi på alle fronter for å løfte hele den private kjøttbransjen for å få et større mangfold av varer inn i markedet, og sikre lokal tilknytning.

Dag Freddy Henriksen

Daglig leder, Matbørsen AS,Stokke
 1. Salgsutviklingen har vært god igjennom 2021, litt i underkant av ti prosent. Vi merket de kraftige innstrammingene i starten av 2021 gjennom færre handler og kundebesøk i butikk og det er vi som driver med convenience avhengig av. Hjemmekontor er heller ikke bra for oss som driver med «mat i farta», men utover året har alle segmenter prestert bra. Det var hyggelig å se servering øke på gjennom sommeren og høsten, men det bremset dessverre opp igjen helt på slutten av året.
 2. Totalt sett så øker vi både i salg og resultat (+35 prosent). Vi jobber hver dag for å sikre rett sortiment og produkter som forbrukeren kjøper og utfordrer oss selv til forbedring dag for dag. Resultatforbedringen skyldes at vi jobber enormt mye med driftsoptimalisering og logistikk/ledelse.
 3. Det begynner å bli trangt her hos oss, men vi har fremdeles mye kapasitet gjennom god logistikk og tett samarbeid med kundene våre. Vi økte aktiviteten med fornyelse og utvidelse av maskinpark og anlegg i høst og ser frem til å jobbe mye med det gjennom 2022. Først og fremst håper vi forholdene tillater at de kommende maskin- og utstyrsmessene kan gjennomføres.
 4. Vi tror på 2022. Aktivitet i samfunnet vil ta seg opp når restriksjonene lettes og vi tror salgsvolumene kan få en liten tilbakegang når folk begynner å reise og bruke byene igjen. Vi forbereder på dette og håper at vi får større forutsigbarhet for alle aktørene innen Matmarkedet igjennom 2022.

Bjarne Paulsen

Daglig leder, Fana Kjøtt, Bergen
 1. Fin økning både i salg og resultat i fjor uten at jeg kan gi de eksakte tall si tidlig på året
 2. Egentlig har vår virksomhet vært lite preget av pandemien. Vår kundemasse er i hovedsak i dagligvaremarkedet og her har det jo vært full fart hele perioden.
 3. Ingen store ting hos oss med hensyn til utvidelser eller moderniseringer
 4. Jeg har betydelige forventninger til året som kommer i forhold til salgsutviklingen. Vi har bare ti prosent av omsetningen på HORECA-segmentet og dermed blir vi ikke så sårbare når restauranter og hoteller stenger ned.

Arild Horn

Daglig leder , Horns Slakteri, Leknes
 1. Vi har en økning på mellom to og tre prosent i kvantum (antall dyr til slakting).Resultatet er ikke klart, men det ser positivt ut.
 2. Vårt slakteri har ikke vært preget av pandemien i 2021 – heldigvis.
 3. Ingen store planer dette året for Horns Slakteri.
 4. Vi ser positivt på 2022, men frykter at salget av kjøtt kan gå litt tilbake.

Erik Strøm-Larsen

Daglig leder A. Strøm-Larsen AS, Oslo
 1. Totalomsetningen i 2021 økte med ca. 25 prosent og passerer for første gang 200 millioner omsatte kroner. Vi øker bunnlinjen både i prosent av omsetningen og i kroner. Engros-omsetningen var naturligvis ned i de fem første månedene, men har vært normal hele høsten så da tok vi igjen for den nedstengte perioden i begynnelsen av året. Kolonial.no og REMA 1000 har vært viktig for oss under pandemien og kommer til fortsatt å være det. Butikken har hatt økt omsetning både i 2020 og vil få det også i 2021. Oslofolk har hatt god tid og ekstra penger og det har gitt opptur, i tillegg til jakten på kvalitetsmat når restauranter har vært nedstengt.
 2. Vi har vært hardt rammet av pandemien, og året har vært som en berg og dalbane. Med Oslos restauranter nedstengt til slutten av mai, var engrossalget veldig tregt på begynnelsen av året, men nådde nye høyder i høst. Butikken har hatt oppgang hele våren under nedstenging.
 3. Lokalene på Furuset begynner å bli trange og vi ser på løsninger som gjør at vi skal få bedre plass ved å bygge ut. Vi har mulighet til å bygge på 1000 kvadratmeter her fordelt på to etasjer. Da kommer vi opp i 3800 kvadratmeter, men det spørs om det blir nok på sikt
 4. Vi regner med å fortsette å øke omsetningen i 2022 med 20–25 prosent, men håper samtidig på et mere stabilt år og at korona ikke skal styre hverdagen så mye som den har gjort de siste to årene.

Rolf Magne Strømme

Daglig leder, Toma Mat AS, Haugesund
 1. Salget i fjor økte med 31,5 prosent fra 84,7 millioner kroner til 111,4 millioner kroner. Resultatet har vi ikke klart ennå.
 2. Den store salgsøkningen er nok et resultat av pandemien, ettersom vi i hovedsak er rettet mot butikkmarkedet.
  Vi har ikke hatt noe stopp i produksjonen som følge av karantene og sykdom, men totalt sett har vi vært heldige.
 3. Vi ser alltid etter behov for oppgraderinger og forbedringer, men har i øyeblikket ingen konkrete planer om byggmessige utvidelser.
 4. Jeg håper at alt kan komme tilbake til normalen i løpet av det året vi nå er inne i. Det har vært mye styr med alle de begrensningene vi er blitt pålagt.

Kurt Mydland

Daglig leder, H. Mydland AS, Tromsø
 1. Salgsutviklingen har vært noe bedre enn forventet med en salgsoppgang på ca. åtte prosent. Det er opp nær ti millioner kroner fra 2020. Resultatet er det litt for tidlig å si noe om, men det ser ut til å havne på den positive siden.
 2. Vi fikk en hard start i årets første måneder, med full nedstenging. Dagligvaren tok seg derimot opp og det har holdt hjulene våre i gang uten permisjoner.
 3. Ja, vi har konkrete planer om oppgraderinger, men avventer ytterligere investeringer til pandemien er over.
 4. Vi håper pandemien nå er i sluttfasen og har forventninger til at en gjenåpning vil gi fortsatt vekst.
  Det er uansett ett mål å ikke ha permitteringer i 2022 heller.

Reidar Kuraas

Daglig leder, Kuraas AS, Narvik
 1. Vi har i 2021 hatt en meget god salgsutvikling. Dette har sin årsak i at det spises betydelig mer kjøttvarer – trolig grunnet pandemien. Dette har også bidratt til et godt resultat i 2021. Hva vi endelig lander på har jeg ennå ikke oversikt over.
 2. Så langt har vi vært heldige, vi har ikke hatt noen tilfeller av covid-19 hos oss. Det har kun gitt oss økt omsetning.
 3. Vi skal sette inn ny automatisert påleggslinje i starten på 2022. Den vil gi oss betydelig bedre kapasitet, samtidig som den vil gi et løft i HMS-arbeidet i den aktuelle avdelingen.
 4. Tror det året vi er inne i når blir ganske likt 2021.

Rune Dullum

Daglig leder, Slakthuset Eidsmo Dullum AS, Kvål
 1. Slaktevolum, omsetning, lager og resultat har utviklet seg positivt for vår del i 2021.
 2. Vi har vært forskånet for utbrudd på egne anlegg slik at vi har vært i kontinuerlig drift. Noe høyere kostnader knyttet til arbeidskraft har vi hatt hvor noe har vært planlagt og noe oppstått uforutsett. Vi har alle satt stor pris på å kunne gå på jobb som normalt i denne pandemien.
 3. Vi gjør kontinuerlig forbedringer og oppgraderinger i våre anlegg, men det er ingen særskilte planer. Vi har anlegg som ligger godt til i forhold til omkringliggende strukturer.
 4. Som vanlig har vi gode forventninger til nytt år, det er en spennende bransje generelt sett og 2022 vil ikke være noe unntak i så måte. Vi ser frem til å fortsette kampen i tilførselsmarkedet og forsyne våre kunder med helt slakt og annet kjøttråstoff.

Kim Pettersen

Daglig leder, Solberg-Pettersen AS, Tromsø
 1. Salgsutviklingen er bra og det ser ut til at vi havner på en vekst i omsetningen på mellom 10–15 prosent. Det vil si at vi bikker 40 millioner kroner i omsetning. Resultatet er litt usikkert, men bør bli positivt i også år.
 2. Noe preget av stadige endringer og nedstenginger både lokalt og nasjonalt. Vanskelig år å planlegge innkjøp og stor kamp om å få nok råvarer ved behov.
 3. Vi er i prosjekteringsfase av større fabrikk.
 4. Forventer en urolig start på året, med vanskelig planlegging. Men vi håper virkelig pandemien roer seg ned snart.

Jens Eide

Daglig leder, Jens Eide AS, Lillesand
 1. Salget vårt i 2021 var opp ca. ti prosent i forhold til året før. Det vil si at vi oppnådde en omsetning på rundt 162 millioner kroner. Resultatutviklingen ligger på linje med fjoråret. Det vil si et resultat før skatt på i overkant av fem millioner kroner.
 2. Det er med høye skuldre vi beveger oss inn i et nytt år med denne pandemien. Tingene ser dessverre ikke bedre ut i året vi nå har gått inn i og vi iverksetter så mange tiltak som praktisk mulig for å stå rustet. Da er det bare å håpe at det går godt.
 3. Vi er nå på det nærmeste ferdig med en utvidelse på 3000 kvadratmeter. Dette er lokaler vi flytter inn i nå før påske. Det er ny grisekjøl med nedskjæring etter og det samme med lammekjøl og nedskjæring etterpå. Dessuten modernisering av all pakking av rått kjøtt og utvidelser av fjøset på 400 kvadratmeter.
 4. Av andre forventninger så håper jeg vi kan jobbe med en trygg og god drift og få tilkobling av nybygg mot eksisterende anlegg til å skje knirkefritt.

Finn Hunstdad

Daglig leder, Hunstad AS, Våler i Østfold
 1. Salgsutviklingen har vert stabil, men det er vanskelig å få igjen prisøkningen på alt som har skutt i været av råvarepriser og priser på innsatsmidler i 2021.
 2. Pandemien er vi berørt av, spesielt helt på tampen av fjoråret. Mange unge mennesker ble smittet, som da har foreldre som jobber i kjøttindustrien og som må i karantene. Dermed blir det fravær og det koster.
 3. For oss som ikke er leverandør til dagligvarebransjen, skulle vi selvfølgelig håpe pandemien tar slutt nå.
 4. Vi har planer om nyinvesteringer i inneværende år, men vil se an litt. Det er veldig uforutsigbart det året vi er inne i nå så forventningene er ikke de aller største.

Eva Kongelf

Daglig leder, Kanda AS, Larvik
 1. Salgsøkning i fjor var på ca. 10–12 prosent og resultat ca. som i 2020. Det vil si en 21-omsetning tett på 90 millioner kroner og et resultat før skatt på rundt 3,5 millioner kroner.
 2. 2021 nærmet seg normalen, med litt opp og ned på enkelte varelinjer til SHH. Vi har også slitt med tilgang på enkelte råvarer i perioder.
 3. Vurderer oppgraderinger av et par produksjonslinjer nå i 2022.
 4. Veldig usikkert i forhold til råvarepriser på de fleste innsatsfaktorer. Med mulighet til kun å regulere prisene to ganger årlig og lang tid i forveien, blir det en utfordring med så uforutsigbare råvarepriser som for eksempel olje for vår del. Har også sett en tendens til at maskinleverandører har økt sine servicekostnader betydelig under pandemien.

Jørgen Wiik

Adm. direktør, Grilstad AS, Trondheim
 1. Den var god.
 2. Ja, vi er blitt påvirket av pandemien. I noen sammenhenger på en positiv måte, i andre deler negativt. Negative effekter av mangel på råvarer, har medført at vi ikke har kunnet produsere og levere i henhold til etterspørselen. Foodservicesektoren har blitt rammet av nedstengninger.
 3. Vi investerer betydelig i 2022 og utvider bl.a. vår fabrikk på Ranheim utenfor Trondheim for 150 millioner kroner.
 4. Det er et usikkert marked i forhold til covid, men vi forventer fremgang også i 2022.

Harald Furuseth

Daglig leder, Furuseth AS, Dal
 1. Vi har hatt en tilfredsstillende utvikling som kunne ha vært enda bedre med en større tilgang på slakt.
 2. Første halvår gikk forholdsvis greit, men vi manglet arbeidskraft i juli/august som gjorde at vi ikke fikk utnyttet kapasiteten og havnet litt bakpå. I høst og fram til nå har vi hatt flere enkelttilfeller av korona, men vi har klart å holde produksjonen godt i gang. Vi har nå gjeninnført et strengere smitteregime, går med hjertet i halsen og håper vi klarer å unngå større utbrudd.
 3. Nei.
 4. Jeg tror markedsbalansen blir omtrent som i år, men prisene vil sannsynligvis øke som følge av den voldsomme prisstigningen som har vært og ser ut til å fortsette på energi, emballasje etc. Prognosene til Totalmarked tror jeg er for pessimistiske. Jeg er veldig spent på hvordan kostnadsøkningen på energi, gjødsel, kraftfor og andre innsatsfaktorer vil påvirke tilførselen av særlig gris og storfe. Mange bønder kan kommer til å legge ned produksjonen hvis lønnsomheten blir enda dårligere.

Kjell Stokbakken

Adm. direktør, Norsk Kylling, Orkanger
 1. 2021 ble for Norsk Kylling et svært spesielt år på så mange måter, i første rekke knyttet til flytting av vår virksomhet fra Støren til Orkanger. Dette slår også kraftig inn på vårt resultat som følge av regnskapstekniske effekter i forbindelse med flyttingen. Vi har derfor helt siden beslutning ble tatt om flytting i 2017, forventet betydelig treff på vår bunnlinje for 2021. Salget for året vil vise nedgang i forhold til 2020. Årsaken til dette ligger i nedstengning av virksomheten i juni som følge av lokalt smitteutbrudd på Støren og påfølgende forsinket oppstart i nytt anlegg på Orkanger. Totalt medførte dette flere uker med sterkt redusert levering av ferdigvarer.
 2. Sterkt påvirket, se også svar på ditt første spørsmål. Ble påført betydelig covid-19 relatert tap i drift gjennom 2021 samtidig som sluttføring av prosjekt og ferdigstillelse av nytt slakteri og foredlingsanlegg også var krevende i pandemisituasjonen. Etterspørsel etter våre varer er imidlertid gledelig høy, noe jeg tilskriver tre faktorer:
  • Kylling blir mer og mer populært og ser ut til å vokse generelt
  • Pandemien gir økt etterspørsel i dagligvare
  • Vi har differensiert oss på dyrevelferd og bærekraft, noe forbrukeren ser ut til å verdsette
 3. Ja vi har to store satsinger på plass for 2022:
  • Vi satser videre mot å bli verdens beste næringsmiddelverdikjede og vil i løpet av 1. halvår være omstilt til kun å levere ECC- sertifisert kylling.
  • Vi har også kommet langt i prosjekteringen av vårt nye rugeri som vi i løpet av andre kvartal starter byggingen av på tomten etter vårt gamle slakteri på Støren.
 4. Jeg er spent på året som kommer, og er usikker på hvordan ting utvikler seg. Opplever stor usikkerhet på mange områder i samfunnet rundt oss.
  Dette påvirker oss alle, men jeg er helt sikker på at alle norske bønder, varemottakere og matprodusenter fortsatt vil levere mat til den norske forbrukeren og på den måten viser betydningen av denne næringen og hvor samfunnskritisk dette arbeidet er.

Monica Oliversen

Daglig leder, Håland Kjøtt, Bryne
 1. Vi økte salget i 2020 og i 2021 klarte vi å holde samme omsetning. I fjor hadde også vi svikt i spisestedet Edeståvå, som er naturlig med tanke på pandemien. Resultatet ser ut til å bli likt som i 2020.
  Vi hadde en god oppgang i selskapsmat i forhold til 2020, hvor størsteparten kommer fra grilloppdrag hos bedrifter og skoler. I Pølsebuå te Håland holder vi fortsatt stand med fin økning.
 2. Den viktigste enkelthendelsen var å ta raske grep i januar 2021 da Norge stengte ned igjen. Vi så fort at omsetningen sank i alle avdelinger. Medarbeidere ble permittert, samtidig som bedriften mobiliserte for å utnytte de områdene vi fortsatt hadde mulighet til å få omsetning på. Vi klarte også å doble påskehandelen i forhold til et normalår. Dette alene med målrettet profilering, synlighet i sosiale medier og mye presseomtale.
 3. Vi er i gang med å etablere et lokale for kurs og konferanse samt selskapslokale hvor vi kan ha opptil 35 personer. Vi regner med at dette er ferdig første kvartal år.
 4. Vi er forberedt på nye restriksjoner gjennom hele 2022, men vår bedrift har evne til å snu seg raskt rundt slik at vi kan tilpasse oss. Vi satser stort på å bygge merkevare gjennom pressen, sosiale media og med gode sponsornettverk.

Rune Svindland

Daglig leder, Svindland AS, Flekkefjord
 1. I forhold til 2020 har vi en økning i salget på i overkant av 20 prosent. Relatert til situasjonen i 2019, før pandemien var et faktum, er økningen på ti prosent. Resultatmessig ble 2021 et ok år, men høye råstoffpriser satte sitt preg på resultatet – i negativ retning.
 2. Vi har her på fabrikken vært lite berørt av pandemien. Den har dog ført til at vi har fått mangel på kjøttråstoff som igjen har ført til høye priser. Stengte grenser har imidlertid vært med å øke salg av mat i Norge. Dette har òg kommet oss til gode. Fokus på norske varer har også vært positivt for oss som har to store produkter som har Nyt Norge-merke.
 3. Vi har klar en plan for utbygging av vår spekekapasitet. Håper på å starte denne utbyggingen i løpet av året. Vi ser på mulighet for egenproduksjon av strøm i sammenheng med utbyggingen. Vi ønsker å være en positiv bidragsyter til det grønne skiftet.
 4. I utgangspunktet er jeg positiv til året vi nå har tatt fatt på. Vi forventer fortsatt god etterspørsel etter våre produkter og det tyder på at vi har et produktkonsept som vi og våre kunder er godt fornøyd med. Selv om vi de siste ukene har fått nye begrensninger og nedstenging på grunn av pandemien, tror jeg at det vil bli bedre utover i 2022. Viktig for oss at det blir åpning ganske fort i forhold til storhusholdning. Blir det ikke det kan vi nok risikere å måtte permittere ut på nyåret.

Rolf Selmer Hansen

Daglig leder, Toten Kjøtt, Bøverbu
 1. Vi hadde en omsetningsøkning i 2021 på ca. 12 prosent og vi «lukter» dermed på 100 million-grensen. Tenker vi endre på rundt 98 millioner omsatte kroner.
 2. Resultatet håper vi blir som i 2020 eller helst litt bedre. Den gang hadde vi et resultat før skatt på 16, 5 millioner kroner.
 3. For oss har pandemien vært positiv salgsmessig. Vi har ikke merket så mye til den ellers.
 4. Vi har noen planer uten at det er tatt noen formelle beslutninger. Håper det snart blir normale tilstander igjen og ikke minst at salget fortsatt holder seg stabilt.

Kjell Ringstad

Daglig leder, Brødr. Ringstad AS, Rakkestad
 1. Vår bedrift ligger an til en omsetning på rundt 155 millioner kroner, en økning på ca. åtte prosent i 2021. Dette er vi veldig fornøyd med alt tatt i betraktning.
 2. Også vi har vært preget av pandemien, men mest i positiv retning. Økt salg, men til tider utfordrende og forholde seg til et uforutsigbart marked. Ikke minst når det gjelder arbeidskraftmarkedet.
 3. Vi kommer til å fortsette med nødvendige investeringer for å være konkurransedyktige i markedet. Det blir mest på utstyr- og maskinsiden.
 4. Forventer å styrke vår posisjon i våre marked, ikke minst i dagligvaremarkedet og marked rettet imot forbruker. Men synes det er vanskelig å forutse fremtiden med en pandemi som bakteppe.

Guro Espeland

Daglig leder, Jæder, Ålgård
 1. Vi er stolte av å fastslå at vi hadde omsetningsrekord i 2021, til tross for store utfordringer i markedet. Det er for tidlig å kommentere resultatet.
 2. Jæder opererer primært i SHH markedet og har derfor blitt preget av pandemien i stor grad. Kundene våre står i første rekke og blir ofte rammet når myndighetene strammer inn med restriksjoner. Men vi nordmenn reiser mindre til utlandet og det ga oss/bransjen en god «boost» på sommeren i fjor.
 3. Vi har ingen konkrete planer for inneværende år som vi ønsker å kommunisere nå.
 4. Det er viktig med forutsigbarhet for å kunne ha god kompetanse innad i bedriftene. Restaurantbransjen er sårbar fordi mange dyktige folk har skiftet jobb til andre bransjer. Jeg håper/forventer at myndighetene legger mer til rette i 2022 for å hjelpe næringslivet innen hotell, restaurant og reiseliv med forutsigbarhet og lønnsom drift.

Oddvar Kristiansen

Daglig leder, Julies Kjøkken, Stokke
 1. 2021 har været et flott år salgsmessig for oss. Riktignok svikt på restaurant og storkjøkken, men en flott økning på dagligvare. Samlet sett får vi en økning i salget på ca. 16 prosent, fra 67 millioner kroner i 2020 til rett under 80 millioner kroner i 2021. Resultatet ser også bra ut så langt og vil rundt 4,5 millioner kroner i 2021.
 2. Vi ble også preget av pandemien i 2021, men langt mindre enn mange i vår bransje. Etterspørselen i dagligvaresegmentet gjør at vi får pene tall også i året vi har lagt bak oss. Disse to korona-årene har samlet sett vært bra salgsmessig for oss med en total vekst i omsetning på ca. 35 prosent.
 3. Vi jobber hele tiden med å finne nye produkter for videre vekst, så vi får håpe veksten fortsetter selv om vi forhåpentlig går tilbake til mer normale tider en gang i løpet av våren i år.
 4. Det blir spennende å se om og når reiseaktiviteten blir som normal igjen. Vi merker selvsagt at svenskehandelen er liten og at vi spiser mere mat i Norge ettersom de fleste av oss er mindre på farten.

Rune Hennum

Daglig leder, Dava Foods AS, Larvik
 1. Vi hadde 40 prosent salgsvekst, men fortsatt negativ inntjening. Dette drevet av for høy råvarekostnad og spesielt høye energikostnader i vår energikrevende virksomhet.
 2. Veksten er i industrimarkedet hvor det er svært presset lønnsomhet. Fortsatt noe lavere omsetning i HORECA- markedet (inntil siste nedstengning) som normalt gir noe bedre lønnsomhet.
 3. Dava Foods investerer i nytt kjøl- og fryseanlegg for å få ned energikostnader gjennom stor grad av varmegjenvinning. Dessuten satsing mot andre og nye markeder. Her vil jeg komme tilbake med mer informasjon etter hvert.
 4. Vi er bekymret for hvordan pandemien vil prege spesielt HORECA-markedet fremover. Samtidig treffer de siste støtteordninger fra myndighetene feil for vår del.

Lars Sandholtbråten

Daglig leder, Smedstuen AS,Dal
 1. Salgsutviklingen er på nivå med fjoråret, men resultatutviklingen er negativ. Dette skyldes økte kostnader, men først og fremst økte kostnader på råvarene. Her har vi dessverre ikke hatt anledning/ klart å øke utsalgsprisene tilsvarende.
 2. Pandemien har redusert salget til våre storhusholdningskunder, økt prisene på innsatsfaktorene og gjort det mer krevende i forhold til personell og grensepasseringer.
 3. Kan ikke si noe konkret om planene våre for det året vi er inne i nå.Vi forventer at pandemien vil gjøre seg gjeldende også neste år.

Siste saker