Pass godt på husdyrene – aktivister følger med

Pass godt på husdyrene – aktivister følger med Per A. Sleipnes Å livnære seg som bonde i dag er ingen spøk. En ting er at små økonomiske marginer generelt og… Les mer

Pass godt på husdyrene – aktivister følger med

Per A. Sleipnes

Å livnære seg som bonde i dag er ingen spøk. En ting er at små økonomiske marginer generelt og usikkerhet knyttet til ulike produksjoner spesielt, bekymrer. Slik har det alltid vært og vil trolig være situasjonen i dette viktige, men utsatte yrket.

Men en ny «trussel» er i ferd med å gjøre liver surt for mange som jobber hardt for å forsyne det norske folk med mat. Det dreier seg om mobbing og trakassering. Heldigvis har ikke dette blitt et stort problem her i landet – enn så lenge. Men i vårt naboland Sverige, ser vi nå at flere og flere bønder blir utsatt for ulike typer trakassering. Resultatet er angst og frustrasjon.

I en artikkel i denne utgaven av Kjøtt & Eggprodusenten beskriver vi den aktuelle situasjonen for enkelte bønder i Vest-Sverige, bønder som har blitt offer for aktivisters forsøk på å ødelegge livsgrunnlaget. Dette er en skremmende utvikling og vi må dessverre være forberedt på at også bønder i Norge kan bli truet og trakassert på samme måte.

– Parallelt med at veganbølgen slår inn over oss, blir også dyrehold og matproduksjon basert på dyr, mer og mer utsatt for aktivistisk propaganda.

For dette er et globalt fenomen. Parallelt med at veganbølgen slår inn over oss, blir også dyrehold og matproduksjon basert på dyr, mer og mer utsatt for aktivistisk propaganda. Og det er ikke grenser for hva bønder risikerer å oppleve. I Sverige er resultatet at mange bønder nå er redde for å være til stede på sosiale plattformer som f.eks. Facebook.

I lys av dette er det mer viktig enn noensinne at dere som sørger for mat på bordet til norske forbrukere, er ansvaret bevist når det gjelder dyrevelferd i produksjonen. De som ikke vil dere vel, leter med lys og lykte etter feil og mangler ved gårdsdriften. Og i tider med høyteknologi på alle nivå, risikerer dere mye om dere slurver med dyrevelferden.

Min oppfordring er derfor denne: pass på at dyrene på gården har det godt og at alt ved driften er «innenfor». Det vil si at omverdenen ikke finner ting å utsette på det som skjer på gården. Dette er den eneste måten å møte aktivisters ønske om å ødelegge for aktørene i et yrke som er svært betydningsfullt for folks helse og velferd.

Siste saker