Pinnekjøtt-elskerne risikerer å vike for landbrukspolitikken

– Våre medlemmer produserer rundt to tredeler av pinnekjøttet som selges. Nå mangler flere av dem råvarene de har behov for, seier markeds- og prognosesjef Endre Myhr i KLF.

En årsak til dette er at de private slakteriene bare har rundt en tredel av slaktingen. Merkelig nok er det en viktig del av dagens landbrukspolitikk at våre medlemsbedrifters hovedkonkurrent, Nortura, skal slakte mye mer enn de selv bruker. Det de selv ikke bruker skal de selge til de privateide kjøttbedriftene.

- At Nortura kanskje synes at det er nok lam på markedet vitner om at de har fått tilgang til mer av pinnekjøttråstoffet mens våre medlemsbedrifter har for lite. Hadde fordelingen vært lik, ville Nortura også hatt et underskudd og vi ville gått i fellesskap til SLF med søknaden, slik som på import av svineribbe. Knapphet i markedet kan være med å sikre avsetningen på alt pinnekjøttet fra Nortura. Kundene kan jo bare velge mellom det som fins i hyllene uansett kvalitet, sier Endre Myhr med et hjertesukk.

- Flere av våre medlemmer er nå rett og slett utsolgt for pinnekjøtt, de har ikke mer å levere. Som følge av markedsreguleringen og forsyningsplikten leverer Nortura lam til private ut fra dekningsprosenten. Dekningsprosenten i år har nesten hver uke i år ligget under 100 %, slik at våre bedrifter hele tiden har fått mindre enn behovet og det de har bestilt, og nå har mange et skikkelig etterslep. De får ikke heller ikke lov til å øke sine bestillinger når situasjonen er underskudd.

- Vi ønsker primært å bruke norske lam til produksjon av pinnekjøtt, men når vi ser at det kan bli over 200.000 pinnekjøttmiddager i manko, så ser vi ingen annen utvei enn import, framholder Myhr, som legger til at islandskvoten allerede er brukt opp.

Særlig er det restaurantene som kan få merke mangelen, ifølge Myhr. Mange av dem skal jo ha pinnekjøtt på juleborda sine hver dag framover.

KLF sendte for kort tid siden førespørsel til Statens landbruksforvaltning (SLF) om umiddelbar nedsetting av tollen på ferske lam, alternativt på pinnekjøttråstoff.

– Pinnekjøttprodusentene har ventet på de gode norske råvarene. Får de ikke det er import nødvendig, og vi mener importbehovet er på 20.000 lam, seier Myhr. Å si nei til å åpne for import nå for å sikre at forbrukeres behov blir dekket vil være et klart uttrykk for at myndighetene ikke nøler med å sette pinnekjøtt-elskerne behov bakerst i køen. Det at ønsket om noen prosent mer pinnekjøtt til jul må vike for landbrukspolitikken og en noe overivrig regulering, er litt flaut. Må noen nå spise importert svineribbe i stedet for lammeribbe er det en alvorlig tabbe av SLF og Nortura, avslutter Endre Myhr.

Siste saker