Politikerbesøk hos Eggprodukter AS

Torsdag 8. august var det politikerbesøk hos Eggprodukter AS, fra Arbeiderpartiets Vestfoldskandidat Sonja Mandt og Terje Aasland, kandidat fra Telemark.

Sonja Mandt, AP

Sonja Mandt, AP

Terje Aasland, AP

Terje Aasland, AP

AP-politikerne tok turen innom Eggprodukter AS for å få mer kunnskap og innsikt i matindustriens muligheter og utfordringer.

- Det var et utrolig spennende besøk hos en del av næringsmiddelindustrien jeg var lite kjent med på forhånd, sier Terje Aasland etter besøket. Eggprodukter er utvilsomt et spennende område som kan vokse i årene fremover dersom man også velger å satse på dagligvaresegmentet.

I gjennomgangen hos Eggprodukter fikk politikerne et innblikk i ressurssituasjonen i forhold til egg som ikke går til konsum.

- Jeg merket meg spesielt at forutsigbarheten med tilgang på egg kunne vært sterkere. Dette er noe som åpenbart bør vurderes i tida framover, sier Aasland.

For fem år siden flyttet Eggprodukters virksomhet inn i et nybygg utenfor Larvik til nær 35 millioner kroner. Det bidro til økt kapasitetsutnyttelse og ikke minst utsikter til økt produktutvikling.

Eggprodukter baserer seg på egg som eggpakkeriene selv ikke kan benytte, opplevde i 2012 kraftig salgsvekst, særlig i storhusholdningsmarkedet.

Politikernes besøk er en del av Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund sin kampanje for å dele kunnskap og utveksle synspunkter med stortingskandidater vi regner med blir sentrale i kommende stortingsperiode.

KLF ønsker en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv, og konkurransedyktig norsk matindustri.

Kontaktpersoner:
Bjørn Arild Bøhleng, daglig leder Eggprodukter AS – mobil: 91 69 73 66
Bjørn-Ole Juul-Hansen, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, mobil: 91 35 93 82

Siste saker