Politikerbesøk hos Fatland Oslo

Tirsdag 3. september var det politikerbesøk på Fatland Oslo AS i Kjøttbyen på Furuset fra Hans Olav Syversen, 1. kandidat for KrF i Oslo.

Hans Olav Syversen, KrF

Hans Olav Syversen, KrF

Krf-politikeren tar turen innom Fatland for å få mer kunnskap og innsikt i matindustriens muligheter og utfordringer.

- Det var et interessant og nyttig besøk hos en bedrift som driver med dyr fra bonde til butikk, eksport og import, sa Syversen etter besøket.

- Vi hadde også gode diskusjoner rundt rammevilkår som samferdsel og rekruttering.

Fatland er en av de største private kjøttbedriftene i Norge. De er med fra bås til bord: Fra rådgivning hos produsent, via slakting og skjæring, til produksjon av kjøttvarer.

Anlegget i Kjøttbyen slakter og skjærer storfe, gris og sau/lam og omsetter i tillegg kjøtt fra andre private slakterier, som Horn's Slakteri i Lofoten.

Politikerens besøk er en del av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund sin kampanje for å dele kunnskap og utveksle synspunkter med stortingskandidater vi regner med blir sentrale i kommende stortingsperiode.

KLF ønsker en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv, og konkurransedyktig norsk matindustri.

Kontaktperson:
Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. dir, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, mobil: 913 59 382

Siste saker