Politikerbesøk hos Grilstad i Brumunddal

Fredag 9. august var det politikerbesøk hos Grilstad, fra Høyres Hedmarkskandidater Gunnar Gundersen og Rangdi W. Krogstad.

Høyre-politikerne tok turen innom Grilstad for å få mer kunnskap og innsikt i matindustriens muligheter og utfordringer.

- Besøket ga oss veldig god informasjon om bedriften og deres utfordringer, og også noen nye arbeidsplasser til Hedmark, sa Gunnar Gundersen etter besøket.

- En god dialog med klar og velfundert argumentasjon er en forutsetning for å forme god politikk. Det fikk vi på denne virksomheten som er viktig for Hedmark og Brumunddal.

Anlegget i Brummendal er i omstilling etter at de mistet ferskvareavtalen med ICA kort tid tilbake.

Med rundt 700 ansatte og en årsomsetning på opp i mot 2 milliarder kroner er Grilstad blant de største av de private aktørene i norsk kjøttbransje.

Politikernes besøk er en del av Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund sin kampanje for å dele kunnskap og utveksle synspunkter med stortingskandidater vi regner med blir sentrale i kommende stortingsperiode.

KLF ønsker en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv, og konkurransedyktig norsk matindustri.

Siste saker