Politikerbesøk hos Jærkylling i Hå

Fredag 9. august var det politikerbesøk hos Jærkylling AS, fra KrFs listetopp i Rogaland Olaug Bollestad.

Olaug V. Bollestad

KrF-politikeren tok turen innom Jærkylling for å få mer kunnskap og innsikt i matindustriens muligheter og utfordringer.

- Norsk landbruk er viktig for å opprettholde matsikkerhet og verdiskapning, sa Olaug V. Bollestad etter besøket. Landbruket er avhengig av en sikker og god foredlingsindustri som sikrer at bondens produkter blir levert, foredlet og solgt på en sikker, kvalitetsmessig og miljøvennlig måte.

- Norsk matindustri og norsk landbrukspolitikk henger nøye sammen, og vi som politikere må se hele verdikjeden for å sikre norsk landbruk.

Jærkylling er en spesialisert foredlingsbedrift for hvitt kjøtt, lokalisert på Kviamarka i Hå kommune i Rogaland. Bedriften ble etablert i 1999, hadde 170 faste ansatte per juni 2012 og en omsetning på 506 millioner kroner i 2011.

Jærkyllings produkter leveres til dagligvarebransjen under merkevaren Den Stolte Hane. Jærkylling leverer også til utvalgte industrikunder, og er et datterselskap under Cardinal Foods.

Politikerens besøk er en del av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund sin kampanje for å dele kunnskap og utveksle synspunkter med stortingskandidater vi regner med blir sentrale i kommende stortingsperiode.

KLF ønsker en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv, og konkurransedyktig norsk matindustri.

Kontaktpersoner:
Bjørn-Ole Juul-Hansen, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, mobil: 91 35 93 82

Siste saker