Politikerbesøk hos Kuraas

Mandag 2. september fikk Kuraas i Narvik besøk av Margunn Ebbesen fra Høyre. Hun kom i følge med Paul Rosenmeyer, Ann-Tove Dalhaug og Trond-Morten Emmenes som er lokale partifeller i Narvik.

Et ønske fra helgelendingen Margunn Ebbesen, om å avholde møte med KLF i sitt eget hjemfylke, resulterte i besøket denne uken. Hun er medlem i næringskomiteen og næringspolitisk talsperson i Høyre.  

- Det var en trivelig overraskelse da vi ble forespurt om å være vertskap for dette møtet, sier markedssjef, Kenneth Kuraas. Han benyttet anledningen til å presentere bedriften gjennom omvisning og lunsj med egne produkter.

- Jeg ble imponert over det jeg hørte hos Kuraas i dag, sier Ebbesen. Bedriften er fremst i skoene og ser hele tiden etter nye muligheter. Det som imponerte aller mest er at de nå skal eksportere lam til Frankrike, til Michelin restauranter! Det er fantastisk. 

Ebbesen takket KLF for initiativet til å besøke Kuraas. Det er andre gang hun er hos Kuraas, og hun påpeker viktigheten å kjenne til hva som skjer ute i næringslivet.

- Slike besøk er veldig viktig for meg som stortingspolitiker. Jeg må vite hva er bedriftene opptatt av, og hvordan rammebetingelsene deres kan bedres. Det lærer en ikke ved å mure meg inne på Stortinget. Man må reise rundt.

Markedssjef Kenneth Kuraas, forklarer prosessen rundt deres etter hvert så kjente Amerikanske Sparerips.

Markedssjef Kenneth Kuraas, forklarer prosessen rundt deres etter hvert så kjente Amerikanske Sparerips.

- Daglig leder hos Kuraas var tydelig på at regjeringens fjerning av maskinskatten var en viktig rammebetingelse for dem som bedrift. Vi hadde også gode diskusjoner rundt regjeringens forslag til ny lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden, sier Ebbesen.

Politikernes besøk er en del av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbunds kontinuerlige arbeid for å dele kunnskap og utveksle synspunkter med setntrale stortingspolitikere. KLF ønsker en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv, og konkurransedyktig norsk matindustri.

Siste saker