Politikerbesøk på Horns Slakteri

I slutten av august var Nordland Arbeiderpartis 2. kandidat Åsunn Lyngedal og Sonja Alice Steen, fylkesordfører i Nordland, på besøk til Horn Slakteri på Leknes.

- Det var imponerende å komme til Horns. Bedriften har virkelig omtanke for bøndene i regionen. Slakteriet sikrer et lokalt tilbud for bøndene, og de er glade for at han er der. Mange sier det er for langt å transportere dyrene til samvirkets slakteri i Målselv eller på Bjerka, så Horns gjør det bedre å være bonde.

Tone W. Trøen til Furuseth og Smedstuen (kjottbransjen.no - 31.08.2017)

Lyngedal påpeker at arbeidsforhold er svært viktig for Arbeiderpartiet, og at Horns Slakteri ga inntrykk av å være en svært god arbeidsplass.

- Rundt halvparten av de ansatte er norske, det er vanskelig å få tak i norske fagarbeidere. Strategien ser ut til å være en arbeidsgiver som virkelig bryr seg om de ansatte. De har varm lunsj hver dag, og hadde en varm og fin tone seg imellom. Daglig leder fortalte blant annet at de aldri har søkt etter arbeidskraft, folk kommer til dem. Det vitner om et godt arbeidsmiljø, sier hun.

SP-politikere til Brandbu og Toten (kjottbransjen.no - 16.08.2017)

Horns Slakteri eier en liten bit av Kuraas, og jobber med regionale merkevarer som Lofotlam og Vesterålslam. AP- politikeren sa etter besøket at Horns er en viktig pådriver for å sette regionalmat fra Nordland på kartet.

- Det er viktig å være ute på besøk slik som hos Horns. Man får se hvordan ting fungerer, man får stilt folk spørsmål og man får sett hverdagen deres. Å se politikken i praksis og få utfordringer og muligheter bekreftet er viktig for meg, sier Lyngedal. Hun vil jobbe videre med å sikre flere lærlinger til kjøttbransjen.

Else-May Botten besøkte tre medlemsbedrifter (kjottbransjen.no - 04.08.2017)

For KLF betyr valg bedriftsbesøk
Politikernes besøk er en del av KLFs kampanje for å dele kunnskap og utveksle synspunkter med stortingskandidater man regner med blir sentrale i kommende stortingsperiode. Det diskuteres mye rundt rammebetingelsene for KLF-bedriftene. Målet er at politikerne skal ta privat bransje på alvor, og at vi vil bli tatt med på råd når politikken utformes.

Partipolitisk nøytral – men med forventninger! (kjottbransjen.no 16.08.2017)

KLF ønsker en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for å lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv, og konkurransedyktig norsk matindustri.
- Det er interessant og inspirerende å ha med politikerne inn hos medlemsbedriftene. Lederne i kjøttbedriftene viser et brennende engasjement for egen bedrift og kjøttfaget. Når vi får sentrale politikere med på bedriftsbesøk og gjennomgang, øker vi politikernes kunnskap om bransjen vår og om utfordringene vi møter på, sier Bjørn-Ole Juul- Hansen, adm. direktør i KLF, etter besøket.

Håper medlemmene åpner opp døren i valgkampen (kjottbransjen.no - 10.05.2017)

KLF har planlagt 25 bedriftsbesøk med potensielle stortingsrepresentanter frem mot valget. 
- Vi er helt avhengig av at medlemsbedriftene inviterer inn og stiller til rådighet både bedrift og tid. Så langt har alle vært positive til å stille opp til beste for felleskapet.

Siste saker