Politikerbesøk hos Fatland Oslo

Statssekretær i Landbruk- og matdepartementet, Wenche Westberg (SP) og avdelingsdirektør for seksjon dyrevelferd og miljø i Landbruks- og matdepartementet Kristin Nummedal var i begynnelsen av juli på omvisning hos Fatland… Les mer

Statssekretær i Landbruk- og matdepartementet, Wenche Westberg (SP) og avdelingsdirektør for seksjon dyrevelferd og miljø i Landbruks- og matdepartementet Kristin Nummedal var i begynnelsen av juli på omvisning hos Fatland Oslo.

Tema var dyrevelferd i forbindelse med stortingsmeldingen om dyrevelferd som kommer i begynnelsen av 2023.

– Dette var nyttig. Jeg er oppvokst på gård og kjenner godt til gårdsdrift og husdyrproduksjon hele veien frem til slaktebilen. Nå fikk jeg muligheten til å se hva som skjer etter at dyra forlater gården. Vi startet på fjøset på slakteriet og gikk videre til selve slaktingen. Jeg er imponert over hvor rolig alt gikk for seg, og hvor lite stressede dyrene var, sier Westberg etter besøket.

– Som politiker står jeg ofte i debatter der dyrevelferd diskuteres. Noen tema, for eksempel avliving, kan være omstridt, og da er det svært nyttig å ha sett hvordan ting foregår med egne øyne. Med på omvisningen var også en av Fatlands veterinærer, og jeg fikk mye nyttig informasjon underveis. 

Ved stortingsbehandlingen av Stortingsmelding nr.12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd ble det bestemt å lage en ny lov om dyrevelferd for å bringe Norge i fremste rekke på dette området.

Nå har Regjeringen besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om dyrevelferd. I arbeidet med meldingen vil en se nærmere på utviklingen i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, og på ny kunnskap om dyrevelferd.

– Vi har nettopp avholdt et innspillsmøte der blant annet KLF kom med innspill. Mange aktører deltok, og vi ser at denne meldingen er viktig for næringen. Fra LMDs side er vi svært opptatt av å levere en kunnskapsbasert melding. Da er vi avhengige av å samarbeide med hele næringen, noe jeg opplever vilje til.

– Dyrevelferd er en kontinuerlig prosess, ikke noe man kan løse med enkeltvedtak. Og Mattilsynet har en viktig rolle med tilstedeværelse og som kontrollør for å sikre tillit til at vi har god dyrehelse, god dyrevelferd og at matsikkerheten ivaretas.

Hos Fatland ble avdelingsdirektøren og statssekretæren tatt imot av Ove Malvin Knudsen, leder for råvare, vareflyt, priser og industrisalg. Han hadde med seg en av Fatlands veterinærer i tillegg til Bjørn-Ole Juul-Hansen fra KLF.

– Vi setter veldig pris på at de tok seg til besøket. Nummedal er veterinær, og Westberg er oppvokst på gård. De var oppriktig interessert i hvordan vi jobber hos Fatland, og vi merket at de hadde veldig god kunnskap om både dyrevelferd og slakting.

– Foruten dyrevelferd og slakting diskuterte vi rammebetingelsene til Mattilsynet og hvor viktig det er å sikre kontinuitet og kunnskap på kontrollstasjonene. Mattilsynet skal for øvrig ha skryt for gjennomførte presiseringer av regelverket opp imot bonde, sier Knudsen.

Siste saker