Politikerbesøk hos Per’s Kjøkken

Senterpartiets førstekandidat i Vestfold, Kathrine Kleveland, tok turen til Per´s Kjøkken tirsdag 17. august for å få mer kunnskap og innsikt i matindustriens muligheter og utfordringer. – Det er alltid… Les mer

Senterpartiets førstekandidat i Vestfold, Kathrine Kleveland, tok turen til Per´s Kjøkken tirsdag 17. august for å få mer kunnskap og innsikt i matindustriens muligheter og utfordringer.

- Det er alltid fint å komme ut i bedriftene og møte virkeligheten, sier Kleveland.

Per’s Kjøkken som nå er på vei opp etter å ha blitt rammet hardt av pandemien er blant annet kjent for pålegg, spekemat og pizzatopping og kan vise til mange medaljer i NM i Kjøttprodukter.

Daglig leder Tore Sørensen presenterte bedriftens historie for SP-politikeren.
- Jeg må si jeg får stor respekt for både bedriften og de ansatte. Her snakker vi om en flott og viktig matprodusent i Vestfold. De er stolte ambassadører for industrien, men også for kvalitet og mangfold, sa Kleveland etter besøket.

Bransjeorganisasjonen KLF hadde lagt til rette for besøket, og gikk underveis gjennom de største utfordringene for kjøtt- og eggbedriftene på privat side.Det er naturlig å diskutere rammebetingelser under denne type besøk. Vi var innom tema som arbeidende kapital og formueskatt. Jeg mener Senterpartiet har gode svar på mange av bransjens utfordringer, sier Klevland.

- Jeg er også positivt overrasket over hvor omfattende samarbeidet mellom samvirke og KLF-bedriftene er, spesielt på områdene klima og dyrevelferd.  

Politikerens besøk er en del av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbunds arbeid i forbindelse med stortingsvalget. KLF deler kunnskap og utveksle synspunkter med stortingskandidater en regner med blir sentrale i kommende stortingsperiode.

KLF ønsker en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv, og konkurransedyktig norsk matindustri.

- Vi er veldig glade for at Kleveland tok seg tid til dette besøket. Det kommende stortinget skal ta mange beslutninger av særdeles stor betydning som påvirker rammebetingelsene og framtidsmulighetene til bedriftene i vår bransje. Klimautfordringen og helse- og ernæringsdiskusjonen er spørsmål av internasjonalt format som også skal finne sin norske løsning, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

Han er også glad for å få vist frem bransjens omfattende arbeid på dyrevelferd.
- Den tiltakende kampanjepregende aktivismen rundt dyrevelferd både fra aksjonsgrupper og deler av media, tilsier at når meldingen om dyrevelferd kommer, blir diskusjonen høylytt.

Siste saker