Populær kompetanseskole for slaktekylling-produsenter

Bladet Kjøttbransjen: Godt og vel 220 slaktekylling-produsenter har til nå gjennomført kompetansegivende kurs i slaktekyllingproduksjon i regi av KLF. Nylig ble det åttende kurset arrangert i Trondheim.

To dager i november og to dager i desember. Det var tidsskjemaet for et tyvetalls slaktekyllingprodusenter som ønsker å øke sine kunnskaper om slaktekyllingproduksjon. Kursopplegget er godkjent av Mattilsynet og det er fagsjef fjørfe i KLF, Marlene Furnes Bagley, som organiserer kursene.

1. juli 2012
– På kompetanseområdet har fjørfebransjen vært tidlig ute. Vi skjønte tidlig at krav til formell kompetanse ville komme og satte i gang med «Kompetanseskoler» i 2005. Nye krav til hold av slaktekylling trer i kraft 1. juli neste år, og de fleste kyllingprodusentene på privat side er nå gjennom denne opplæringen. På programmet står alt fra anatomi, helse og dyrevelferd til lover og forskrifter til fôring, stell og ventilasjon, forteller Bagley.

Gode diskusjoner
I Trondheim nylig var en svært engasjert gjeng med produsenter på plass og disse satte stor pris på faglig påfyll og mulighet til å diskutere med andre produsenter.

– Kurset hadde ikke vært hva det var uten flinke og faglige dyktige forelesere, men vi ser også at muligheten til å diskutere produksjonen med yrkesbrødre – og søstre – er vel så god læring, påpeker Marlene Furnes Bagley.

Siste saker