Prekær grovfôr-situasjon gir tidligere slakting

Prekær grovfôr-situasjon gir tidligere slakting Grovfôr-situasjonen for mange bønder, særlig på Vestlandet i Nord-Norge, er prekær på grunn av mye nedbør gjennom lang tid. Fatland opplever at bønder leverer slaktedyr… Les mer

Prekær grovfôr-situasjon gir tidligere slakting

Grovfôr-situasjonen for mange bønder, særlig på Vestlandet i Nord-Norge, er prekær på grunn av mye nedbør gjennom lang tid. Fatland opplever at bønder leverer slaktedyr tidligere enn normalt.

Per A. Sleipnes

– Vi merker godt at bøndene har for lite grovfôr, sier konsernsjef Terje Wester.

Vasstrukne jorder på Vestlandet og vinterskader på enger i Nord-Norge har hindret mange bønder i å høste nok gress. Utbetalinger etter avlingssvikten anslås til nærmere 50 millioner kroner. Nå merker også slakteriene denne situasjonen.

40 dager tidligere

– På alle våre slakterier har bøndene slaktet dyra tidligere enn normalt, og det gir en lavere snittvekt.

For Fatland Jæren har bøndene slaktet dyra ca. 40 dager tidligere i 2017 enn i 2016, og det samme gjelder på Østlandet for Fatland Oslo. I Nord-Rogaland og Hordaland, der Fatland Ølen henter dyrene, er ikke forskjellen så stor som på de to andre anleggene, men også her har de slaktet dyra 20 dager tidligere enn året før, påpeker konsernsjef Terje Wester i Fatland.

Han presiserer at bøndene ikke slakter kyr som står i produksjon selv om grovfôret minker.

– Det ser vi også på at gjennomsnittsvektene på slaktet ku er veldig stabile. Melkeoppgjøret betaler for innkjøpt kraftfôr, sier Wester.

Dårligere grovfôrkvalitet

I fjor satte Fatland, som er en av Norges største kjøttbedrifter, ny slakterekord for gris, storfe og småfe. Konsernsjef Terje Wester sier de merker godt at bøndene har for lite grovfôr.

I høst lå Fatland 20 prosent over normalen i slakting. Nortura har ikke hatt det samme trøkket.

Eskil Pedersen, er assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura, sier til NRK at de ikke har merket eller hatt henvendelser fra bønder som har slaktet for tidlig, men at det kan allikevel ha vært enkelte som har måttet gjøre det.

– Gjennomsnittsvektene tyder ikke på at mange har slaktet tidlig, men kanskje fôret svakere enn vanlig. Det kan skyldes dårligere grovfôrkvalitet, sier Pedersen.

Slakting av okse og kvige i Fatland

Periode

Fatland Ølen

Fatland Jæren

Fatland Oslo

2016 Hele året

302,4

318,5

322,6

2016 siste kvartal

292,0

317,3

311,1

Lavere vekt siste kvartal

 10,4

  1,2

 11,5

Periode

Fatland Ølen

Fatland Jæren

Fatland Oslo

2017 Hele året

299,4

312,4

327,5

2017 siste kvartal

277,1

290,7

294,2

Lavere vekt siste kvartal

 22,3

 21,7

 33,3

Siste saker