Presisering om konkurransen i eggmarkedet

Nationen hadde 31. mars en artikkel med overskriften ”Frykter overproduksjon av egg”, mens DN 12. april hadde artikkelen ”Egger til strid med Nortura”. Cardinal Foods mener artiklene gir et misvisende bilde av selskapets syn på konkurransen i det norske eggmarkedet.

Pressemelding fra Cardinal Food 13.04.2011

 
Artiklene er basert på utsagn fra en debatt med tittelen ”Landbrukets største omstillingsprosess” som ble avholdt på Gardermoen 31. mars, der Cardinal Foods, Nortura og varemottagerne var invitert som paneldeltagere av Norsk Fjørfelag og Eggprodusentenes Interesse Klubb. Debatten handlet om forbudet mot tradisjonelle burhøns som blir innført i Norge fra 1. januar 2012. I forbindelse med debatten presenterte Nortura, som er markedsregulator for egg i Norge, en prognose som viser at det blir 1100 tonn overproduksjon av egg i 2011.

I forbindelse med de to avisartiklene ønsker Cardinal Foods å presisere følgende:

Omsetningsavgiften som den enkelte eggprodusent betaler til Statens Landbruksforvaltning (SLF) er per i dag kr 1,10 pr kg, uavhengig av om produsenten leverer til Cardinal Foods eller Nortura. I tillegg kommer en forsknings- og miljøavgift på kr 0,29 pr kg, slik at totalsummen for den enkelte produsent er kr 1,39 pr kg. Cardinal Foods Ski er ferdig omstilt til den nye miljøinnredningen og har full kontroll på eget volum. Vår bekymring er at Nortura ikke har kontroll over sitt volum, og at våre produsenter må betale regningen ved at omsetningsavgiften øker i takt med Norturas ubalanse. Dersom ikke Nortura får kontroll på denne situasjonen kan omsetningsavgiften fort stige til kr 2,00 pr kg. Dette vil gå hardt ut over økonomien til Cardinal Foods´ produsenter, som allerede er omstilt.

I artikkelen heter det at Cardinal og Nortura er helt koordinert. Det er et sitat som ikke har støtte i foredraget. Cardinal koordinerer ikke sin produksjon med Nortura. Nortura har rolle som markedsregulator og skal koordinere markedet og overproduksjon.

Cardinal Foods ønsker alle nye konkurrenter i det norske eggmarkedet velkommen. Økt konkurranse skjerper aktørene i næringen, og er til det beste for forbrukerne. Dersom nye aktører fører til ytterligere overproduksjon må alle eksisterende eggprodusenter betale regningen, inkludert Cardinal Foods´. Vi mener at løsningen på dette er at Norturas markedsregulering opphører, og at det innføres full konkurranse i det norske eggmarkedet. På denne måten vil hver aktør bli økonomisk ansvarlig for sitt eget volum, i stedet for at Nortura kan sende regningen for sin egen overproduksjon til konkurrentenes produsenter.

Siste saker