Presseinvitasjon til NM i Kjøttprodukter 2018

Hvem lager Norges beste pølse eller grillmat? Og kan vi egentlig bestemme hvilket produkt fra den tradisjonsrike spekematen som er best?

Norgesmesterskapet i kjøttprodukter 2018 står for døren. I tre dager skal vi smake oss frem til Norges beste kjøttprodukter. 530 produkter skal bedømmes og over 300 av disse er grillprodukter. Vi regner med at rundt 60 bedrifter deltar med produkter. For kjøttbransjen er NM det viktigste arrangementet for smakstesting. Også handelen har fått øynene opp for kåringen. Et kvalitetsstempel som gull i NM løftes i større grad enn før frem i markedsføring og i butikk.

Vi inviterer pressen til å besøke oss under arrangementet. Det vi tror vil være mest interessant er å dekke bedømmingen som er åpen for pressen 10. april, eller kåringsarrangementet som avholdes 3.mai.

Bedømmingen
Bedømming foregår på Etterstad videregående skole 9. til 11. april. Juryen består av rundt 15-18 svært erfarne fagfolk. Pressen får mulighet til å se hvordan bedømmingen foregår, snakke med dommerne og smake på noen av produktene. Hoveddommer Mette Juberg (KLF) og Svein-Erik Eide (KLF) som er ansvarlig for arrangementet, vil være til stede.

Prisutdeling
3. mai avholdes kåringsarrangementet, der vi starter med et fagseminar kombinert med utdeling av priser og medaljer fra klokken 13.30 til 17.30. Seminaret foregår på Stratos i Oslo. Programmet er ikke endelig spikret, men vil være innom temaene markedsføring, pakking, trender og innovasjon. Deltakerne på seminaret er bedrifter som håper på heder samt andre fra kjøttbransjen.

Fakta om NM i Kjøttprodukter
I 1983 inviterte kjøttbransjen for første gang til fagkonkurranse. Bransjen har omfavnet muligheten til å vise stolthet, kvalitet og bredde. Opplysningskontor, leverandører og øvrig fagmiljø bidrar sterkt i gjennomføringen og sikrer troverdighet og høyt nivå. I 1994 ble det for første gang kåret en Norgesmester.

For bedriftene er NM en effektiv arena for testing av egne produkter. Tilbakemeldingene på smak og konsistens fra fagdommerne gir en viktig pekepinn på hvordan produktene kan perfeksjoneres. Titler og edelt metall i NM er viktig for de ansatte som hver dag jobber med å få frem de beste produktene. Forbrukerne, innkjøpere og media legger merke til hvilke produkter og bedrifter som gjør det bra. NM i kjøttprodukter er åpen for alle bedrifter, og arrangeres av Kjøtt- og fjørfebransjens Servicekontor.

Kontakt:
Ønsker dere å komme innom bedømmingen, prisutdelingen eller begge deler, ta kontakt med
Svein-Erik Eide, Kommunikasjonsansvarlig Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Mobil: 905 29 988, svein-erik@kjottbransjen.no

Siste saker