– Primas salg til Nortura overrasker

Prima Gruppen vil konsentrere seg om kjernevirksomheten og selger til Nortura den delen av verdikjeden som ikke bidrar til produktdifferensiering. Avtalen styrker konkurransekraften og bidrar til større produktmangfold og bedre økonomi for bøndene.

Prima Gruppen har signert avtale med Nortura om salg av 100 % av slakterivirksomheten og det tilknyttete industrianlegget, og inngår samtidig et partnerskap for skjæringsdelen av verdikjeden. Sistnevnte legges i et nyetablert selskap der Prima Gruppen vil eie 51 % av aksjene og Nortura 49 %. Alle aktiviteter innen salg og produktutvikling vil fortsatt eies 100 prosent av Prima Gruppen.

- Samarbeidsavtalen mellom PrimaGruppen og Nortura må sees som nok et uttrykk for de pressede marginer som kjøttbransjen opplever. At to så markerte konkurrenter nå velger å inngå et samarbeid om slaktingen er isolert sett et industrielt riktig grep for å få ned kostnadene. Å kutte unødvendige kostnader i verdikjeden er KLF sterk tilhenger av, og vi har tidligere fremhevet betydningen av å se på strukturen i kjøttbransjen, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.

- Men; det er klart at vi skulle gjerne sett at det var to av våre medlemsbedrifter som hadde funnet sammen i dette samarbeidet. Blir avtalen gjennomført forsterker Nortura i vesentlig grad sin slaktekapasitet og dominans i Rogalandsregionen. Fra før er de er svært dominerende i Trøndelag, sier Juul-Hansen om nyheten fra Rogaland.

KLFs administrerende direktør tror ikke det er særlig sannsynlig at Konkurransetilsynet griper inn når de i løpet av de nærmeste ukene behandler saken.
- Med erfaring i forbindelse med Norturas oppkjøp av Norgården og inngåelsen av samarbeidet mellom Grilstad og Nortura i Trøndelag, er mitt tips at det skal mye til for at Konkurransetilsynet stanser dette, sier Juul-Hansen.

Avtalen med Prima Gruppen vil for Nortura være utgangspunktet for en ny fabrikkstruktur på Sør-Vestlandet og den vil utløse betydelige kostnads og inntektssynergier når konsernet legger om slakteristrukturen på Sør-Vestlandet. Avtalen vil medføre lavere investeringskostnad i forbindelse med bygging av nytt anlegg, høyere produksjonseffektivitet, lavere enhetskostnader og at ny industristruktur for Sør-Vest kan realiseres raskere.

- Vi har lykkes med å etablere et avtaleverk som langsiktig sikrer fortsatt konkurranse mellom Nortura og oss, samtidig som vi henter ut effektivitetsgevinster innen slakting og skjæring. Avtalen gjør oss mer innovative og slagkraftige, noe som kommer både bøndene og forbrukerne til gode», sier Øglend i en pressemedling fra Prima sendt ut i dag.

Siste saker