Prisen på kjøtt og egg økes

Fra 28. februar øker engrospris på kjøtt og egg. KLF støtter økt betaling til bøndene på bakgrunn av ekstraordinære økte kostnader. Økningen av planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) skjer etter enighet… Les mer

Fra 28. februar øker engrospris på kjøtt og egg. KLF støtter økt betaling til bøndene på bakgrunn av ekstraordinære økte kostnader.

Økningen av planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) skjer etter enighet mellom partene i Jordbruksoppgjøret og ble nedfelt i en Protokoll 1. februar. Slakteri- og foredlingsbransjen har ingen mulighet å dekke kostnadsøkningen og den må tas videre i verdikjeden til forbruker.  

Protokoll fra møte mellom jordbruksavtalepartene (regjeringen.no - 01.02.2022)

Markedsregulator fulgte opp protokollen med å varsle økning i PGE fra 28. februar. På gris og storfe øker prisen med 2 kroner per kilo, på lam med 1,50 kroner og for egg 1 krone.

- Staten, ved Landbruks- og matdepartementet, er en av avtalepartene. Det må dermed forventes at det er oppfattet helt inn i regjeringen at økt PGE medfører økte priser videre i verdikjeden. Og at dette nødvendigvis vil nå fram til forbruker som økte priser, sier administrerende direktør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen.

Markedsregulator følger vanlig prosedyre i etterkant av prisøkninger som har utgangspunkt i jordbruksavtalen. De har varslet nye engrospriser basert på prisøkningen på helt slakt. Endringene vil slå ulikt ut for stykningsdeler, sorteringer, biffer/fileter. Hvordan blir først klart seinere i måneden.

- KLF har full forståelse for at bøndenes inntekt må justeres som en konsekvens av økte kostnader. Våre medlemsbedrifter jobber hver dag for å gi bøndene skikkelig betalt for varene sine. Slakteriene og eggpakkeriene har felles interesser med bøndene i å sikre en langsiktig, bærekraftig norsk verdikjede for mat, sier Juul-Hansen.

Men han erkjenner at denne prisøkningen kan bli krevende for mange medlemsbedrifter dersom det det går for langsomt med å få kostnadene videre i verdikjeden.

- I høst og vinter har også andre kostnader i medlemsbedriftene økt kraftig, spesielt har strøm- og gass-priser slått hardt. Energibruken er betydelig og det anslås at energikostnadene har økt rundt to kroner per produsert kilo i forhold til samme tid i fjor.

Strømkostnadene – mye større enn strømregningen (kjottbransjen.no - 24.01.2022)

- Og marginene er små i bransjen; en bedrift rapporterte nylig at økningen i energiutgiftene var større enn normalt resultat for dem, sier Juul-Hansen. Han ber samtidig medlemsbedriften følge godt med i timen nå.

Rundt 40 prosent av det Nortura slakter selges videre som helt slakt eller stykningsdeler til KLF-medlemmer. Private slakterier vil også justere betaling til bonde med bakgrunn i prisøkningen.

- Jeg vil anta at hvert enkelt medlem vurderer konsekvenser for deres produkter på samme måte som det gjøres etter ordinære jordbruksoppgjør og kontakter sine kunder om det er behov for å justere priser. Både myndighetene og handelen er forberedt på at økte priser til bonden umiddelbart vil gi økte kostnader i hele verdikjeden fram til forbruker.

Siste saker