Priser KLF-rådgivning

KLF/KLF Servicekontor tilbyr spesialtilpasset rådgivning for medlems-bedriftene på flere områder. 

Bedriftstilpasset rådgivning er særlig aktuelt på områdene knyttet til mattrygghetsregelverk, dyrevelferd, kommunikasjon- og krisehåndtering, mediekontakt, IT-bistand relatert til dataløsninger KLF er involvert i samt medietrening og omverdensanalyser med særlig fokus på råvaretilgang, rammebetingelser og omdømme.

Det kan inngås ulike typer avtaler basert på fastpris eller timebetaling. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Medlemmer kan benytte KLFs lokaler kostnadsfritt når dette mulig i forhold til aktuelt oppdrag. Ut over det ønsker KLF å tilrettelegge for at rådgivingen kan skje digitalt så langt som dette er mulig i forhold til oppdraget og kunden.

Dagspris (8 timer)

Medlem: kr 9150,-
Ikke-medlem: kr 14400
(ekstra timer pr dag faktureres med 1/8 dagsats)

Timepris: 

Medlem: kr 1330,-
Ikke-medlem: kr 2065

Refusjon av reisekostnader/diett/overnatting

Reisetimer faktureres med ½ sats.
Reisekostnader og diett dekkes etter utlegg og/eller statens satser

Prisene gjelder fra 1. jan.2024