Priser KLF-rådgivning

KLF/KLF Servicekontor sine ansatte tilbyr spesialtilpasset rådgivning for medlemsbedriftene på flere områder. Det kan inngås ulike typer avtaler, basert på fastpris eller timebetaling. Hundre prosent konfidensialitet er en selvfølge.

Spesialtilpasset rådgivning gir på områdene ledelse, strategi, omverdenanalyse, scenarioprosesser, risikokommunikasjon, krisehåndtering, mediekontakt, medietrening, implementering av mattrygghetsregelverk, rådgivning i svine- og fjørfeproduksjon.

Det kan på disse områdene inngås ulike typer avtaler, basert på fastpris eller timebetaling. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Timepris: Seniorrådgiver kr 2 100,-  
Medlemsrabatt på kr 250,- trekkes fra.

Dagspris: Seniorrådgiver kr 14 000,-
Medlemsrabatt på kr 5 700,- trekkes fra.
Refusjon av reisekostnader/diett/overnatting

Reisekostnader:
Timepris kr 850,- Medlemsrabatt på kr 250,- trekkes fra.
Kroner 4,10,- per km med bil.
Øvrige reisekostnader dekkes etter utlegg eller statens satser  

Prisene er sist endret 01.01.2019.