Privat foredlingsindustri slår ring om produsentene

Privat foredlingsindustri slår ring om produsentene Fellesskapstenkingen er viktigere enn noensinne akkurat nå! Det blir feil å sende hele regningen til førsteleddet når fôrprisene øker i galopperende tempo på grunn… Les mer

Privat foredlingsindustri slår ring om produsentene

Fellesskapstenkingen er viktigere enn noensinne akkurat nå! Det blir feil å sende hele regningen til førsteleddet når fôrprisene øker i galopperende tempo på grunn av kraftig svekket krone.

Per A. Sleipnes

Fra venstre: Terje Wester, Kjell Stokbakken, og Ole Ringdal.

Dette er omkvedet blant flere aktører i slakteri- og foredlingsleddet i forbindelse med utsiktene til kraftig økte fôrutgifter for primærleddet. Mange bønder, særlig de som driver med svin og kylling, er svært bekymret for den økonomiske situasjonen og utsiktene framover.

Økte bonuser

– Vi er opptatt av gjøre hverdagen enklere og mer forutsigbar for våre 5000 produsenter og derfor har vi valgt å sette opp bonusene for gris og storfe. Vi har rett og slett tatt noe av våre egne marginer og latt produsentene ta del i disse. For våre svineprodusenter utgjør bonusøkningen 50 pr. kilo mens for storfeprodusentene har vi økt puljetilleggene med 20 øre pr. kilo. Også det en håndsrekning til våre dyktige produsenter, sier adm. direktør Terje Wester i Fatland.

Han understreker at bønder er selve livsnerven i et samfunn som er opptatt av selvforsyning av mat. Derfor er det så påkrevet for hans gruppering å signalisere stekt at aktørene i førsteleddet er viktige og at disse må trygges og tas vare på.

Spesiell modell

Det samme utgangspunktet har adm. direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken. Fjørfekonsernet i Trøndelag, med en markedsandel på kylling her i landet på 33 prosent, har i to år hatt en modell som gjør at produsentene blir kompensert for økninger i fôrprisene.

– Denne modellen er vår garanti overfor våre dyktige og samvittighetsfulle produsenter. Norsk Kylling tar ganske enkelt ansvaret for økte fôrpriser slik at usikkerheten hos produsenten blir redusert mest mulig. Vi er 100 prosent opptatt av at primærleddet får vilkår som gjør det mulig å drive en god virksomhet. Et forslitt uttrykk, men jeg bruker det allikevel: Sammen er vi sterke og alene er vi fortapt, påpeker Stokbakken.

Forsinkelser

Han innrømmer at pandemi-krisen også har bidratt til betydelige utfordringer knyttet til framdriften i det store byggeprosjektet Norsk Kylling har innledet.

– Det kan bli forsinkelser, men til nå har vi klart å nå de oppsatte milepælene. Men du kan trygt si at med alt det negative som skjer rundt oss nå, er vi midt inne i «den perfekte stormen», konkluderer Kjell Stokbakken.

God kommunikasjon

Ole Ringdal AS i Hellesylt gjør foreløpig ikke noe spesielt i forhold til sine rundt 550 produsenter når det gjelder kompensasjon for økte fôrpriser.

– Vi betaler i utgangspunktet en god del mer for slaktedyr en hva f.eks. Nortura gjør, og ekstra tillegg nå, ser jeg vel ikke for meg. Men vi er opptatt av å ha en god kommunikasjon med våre produsenter og lytter heletiden til de tilbakemeldingene vi får, sier daglig leder Ole Ringdal.

Han har merket en vis nedgang i slaktingen de siste ukene, men bedriften som sådan er lite preget av korona-krisen.

– Vi vil aller helst slakte mest mulig for å dekke mest mulig av vår produksjon, men vi tilpasser oss ved å øke innkjøpene av råstoff, sier Ringdal.

Siste saker