Privat slakteandel fortsetter å øke

Privat slakteandel fortsetter å øke De frittstående slakteriene her i landet fortsetter å ta slakteandeler fra Nortura-slakteriene. Det viser slaktetallene for 2020 som nå er klare. Av Per A. Sleipnes… Les mer

Privat slakteandel fortsetter å øke

De frittstående slakteriene her i landet fortsetter å ta slakteandeler fra Nortura-slakteriene. Det viser slaktetallene for 2020 som nå er klare.

Av Per A. Sleipnes

Landets største private slakteri for firbeinte dyr, Fatland Jæren, slaktet i fjor til sammen 17 559 tonn.

Nortura-slakteriene (inkludert fjørfeslakteriene) opplevde i fjor en nedgang i slaktingen på mer enn 5300 tonn. Tilsvarende fikk de frittstående slakteriene en økning i den samlede slaktingen på nær 3500 tonn. Private slakteriers andel av fjorårets slakting var på drøyt 133 100 tonn. Norturas samlede slakting kom opp i 215 659 tonn i fjor.

DSH fortsetter å øke

I likhet med situasjonen i fjor, er det Den Stolte Hane (DSH) som bidrar sterkest til denne økningen på privat side.

DSH økte sin tonnasje med godt og vel 1200 tonn. Det var bare Nortura Hærland og Nortura Rudshøgda som i tonn slaktet mer enn DSH i fjor.

– På slakting totalt øker privat bransje markedsandelen med 1,2 prosentpoeng og andelen er nå på 38,2 prosent. Fjørfe har størst andel med 50,6 prosent og den øker med ett prosentpoeng. Andelen på firebeint dyr kom i fjor opp i 32,6 prosent, forteller markeds- og administrasjonssjef i KLF, Endre Myhr.

2000 tonn nedgang

Slaktevolumet ved norske slakterier gikk ned i fjor, sammenlignet med året før. Mens det i 2019 totalt ble slaktet vel 350 700 tonn, var tilsvarende slaktetonnasje i 2020 drøyt 348 800. En nedgang på ca. 2000 tonn med andre ord. Verdt å merke seg er at landets største slakteri gjennom mange år, Nortura Rudshøgda, opplevde en reduksjon i slaktevolumet på hele 2750 tonn i fjor. Det er mer enn nedgangen året før som var på 1800 tonn. Mye av årsaken til reduksjonen på Rudshøgda er flytting av det meste av grisen til Tønsberg i september/oktober.

Dermed er dette slakteriet forbigått som landets største slakteri målt i tonnasje. Det er nemlig Nortura Hærland (fjørfeslakt) som topper slaktestatistikken om vi legger tonnasje til grunn.

Nortura Tønsberg økte kraftig

Ser vi slakteandelen for de 17 Nortura-slakteriene (inkludert Prima Slakt) har sju av disse slakteriene hatt økning i slaktingen mens, ti har hatt tilbakegang.

Rødhøgda skiller seg ut når det gjelder tilbakegang, mens Nortura Tønsberg er det samvirkeslakteriet som kan være mest tilfreds med utviklingen. Men her er det altså flytting av svineslakting som forklarer framgangen. I Tønsberg økte slaktingen med godt og vel 2600 tonn i fjor. Også Norturas anlegg i Malvik, Førde og Bardufoss kan si seg fornøyde med utviklingen. Det samme med Prima Slakt på Jæren som økte sin slakting fra 8878 tonn i 2019 til 9315 tonn i fjor.

MNS-fram

På privat side har de aller fleste større slakteriene (de som slakter mer enn 1000 tonn pr. år) opplevd økning i slaktingen. Det største private slakteri, Fatland Jæren, økte med tett under 400 tonn, til totalt 17 559 tonn. Ølen-anlegget derimot, fikk en svar tilbakegang i slaktingen. Oslo-anlegget til Fatland økte derimot med drøyt 800 tonn. Solid økning i slaktingen opplevde også Midt Norge Slakteri (MNS) med 448 tonn større tonnasje i fjor sammenlignet med 2019.

Furuseth AS, landets nest største private slakteri, økte slaktingen med 190 tonn i fjor. Slakthuset Eidsmo Dullum, Eide, Horn og Nordfjord Kjøtt opplevde alle en liten økning. Henholdsvis pluss 119, pluss 102, pluss 105 og pluss 176.Derimot måtte Ringdal AS og Røros Slakteri notere tilbakegang i slaktingen i fjor.

Norsk Kylling øker

Ser vi på fjørfeslakteriene har vi nevnt DSH. Framgang hadde også Norsk Kylling på Støren. Fra 18816 tonn i 2019 til 19283 tonn i fjor. Også Ytterøykylling og Holte Gård fikk økt sine volum i fjor. Gårdsand måtte derimot notere en betydelig nedgang i slaktingen i fjor.

Samtlige tre Nortura-anlegg som slaktet tobeinte dyr, opplevde tilbakegang i slaktingen i fjor.

Siste saker