Private selger unna svinekjøtt

Gjennom hele verdikjeden fra svineprodusent til forbruker er over halvparten av kjøttet innom private kjøttbedrifter. KLF stiller spørsmål om Nortura tar nok ansvar for overproduksjonen.

Siden private slakteri ikke kan benytte seg av markedsreguleringen for å ta unna overskudd, må de til en hver tid sikre seg å få solgt varene sine i det kommersielle markedet for overskuddsvarer.

Utfordrende overskudd på norsk svin
Svineprodusenter som leverer dyr til private slakteri er garantert at kjøttet selges i Norge. Ikke noe blir tatt ut av markedet, reguleringslagret og eksportert.

- Kampen mellom de private slakteriene og Nortura er beinhard og private skjærebedrifter har behov for mer slakt. Til tross for det er alle slakteriene med på markedsreguleringstiltaket med reduserte vekter, der dyra sendes til slakteri tidligere enn nødvendig, sier Endre Myhr, markeds- og prognosesjef i KLF.

Private står for over 50 prosent
Svineskjæringen har de siste årene blitt mer effektivisert, og mange mindre private produksjonsbedrifter har sluttet å skjære slakt selv. De kjøper heller ferdig skåret råvare.

- Likevel har de private slakteri/skjærbedriftene kjøpt inn godt over 20 tusen tonn slakt av Nortura. Når man plusser dette på andelen de private slakteriene står for, ser en at over halvparten av alt svineslakt skjæres av private virksomheter, sier Myhr.

I tiltaket for å ta ut sideflesk til juleribbe fra markedsregulert gris, viser KLFs tall at private virksomheter skar ned over brorparten i 2012. I år er de for lengst i gang å skjære fryst gris.

Innkjøp av nedskåret svineslakt, råstoff til private foredlingsbedrfter  for pølser, pålegg, spekemat m.v  blir gjort både fra Nortura og fra private virksomheter.

Salget av svin stagnerer
Private kjøttvirksomheter produserer både egne merkevarer og handelens EMV, der sistnevnte har økt mest de siste årene. Selv om det selges store volum, merker bedriftene at salget på enkelte produkt av svin går trått siden forbrukerne velger det bort. Kyllingen tar veksten i Norge, og grensehandelen er fortsatt økende.

- Nortura skrev på sine nettsider 15. april at de ikke er alene om å ta ansvaret. I Nationen 24. mai krever leder i Vestfold Bondelag, Per-Asbjørn Andvik, at Bondelaget løser grisekrisen. Det er bra siden markedsreguleringen primært skal  løse kortsiktige svingninger, sier Myhr.

Tar Nortura nok ansvar?
Så langt i 2013 (uke 19) viser bransjens tallmateriale (Animalia) at det i Norge totalt er slaktet over  11 000 flere gris enn i samme periode i 2012.

- Nortura har slaktet rundt 8 000  flere. De blir lagt rett på frys, og norske bønder må ta utgiften gjennom omsetningsavgiften.  Nye produsenter og de som øker produksjonen bør tenke på det og vurdere hvor de leverer.  Det må ikke være slik at markedsreguleringen av hele markedet fritar en aktør fra å ta del i planlegging av råvaretilførselen. En varestrøm aktøren er tett inne i med bl.a. avl og prissetting av smågris.

– Private slakteri har også slaktet mer, rundt 3200 dyr. Det er naturlig siden de trenger kjøttet i sin produksjon og kjemper om mer råvarer.

KLF støtter Andviks krav om en total gjennomgang av markedsordningene.
- Vi ønsker gjennomgang av alle områder. Egg er det som haster mest, så må en se på gris, sier Myhr.

Siste saker