Løser utfordringer sammen over bingen

Produsentrådgiveren og bonden har et viktig samspill. – Ørene er ofte mitt viktigste redskap når jeg er ute på gårdsbesøk, sier Oscar Brundtland, produsentrådgiver i Furuseth AS. I Tønsberg sitter… Les mer

Løser utfordringer sammen. Praten går lettere i bingen mener, produsentrådgiver Oscar Brundtland og bonde Anders Østlund

Produsentrådgiveren og bonden har et viktig samspill. – Ørene er ofte mitt viktigste redskap når jeg er ute på gårdsbesøk, sier Oscar Brundtland, produsentrådgiver i Furuseth AS.

I Tønsberg sitter tidligere odelsbonde, nå produsentrådgiver i Furuseth AS, Oscar Brundtland. Han har byttet ut gården med enebolig, men vandrer likevel ofte rundt i ulike fjøs og binger. Dyr og gårdsdrift har vært en del av hans liv helt fra barnsben av og han føler seg heldig som fortsatt for lov til å jobbe innenfor dette feltet.  

– Jeg drev gård med storfe og gris frem til 2009, da jeg startet her som produsentrådgiver, sier Brundtland.

Hans egen erfaring fra gård, og som bonde, mener han er svært viktig i rollen som produsentrådgiver.

– Jeg er godt kjent med hverdagen på en gård og kan derfor stille spørsmål og forstå situasjonen bedre, sier produsentrådgiveren.

Som å vite at bonden trives best på gården. Derfor drar han gjerne ut på gårdsbesøk om det dukker opp bekymringer eller utfordringer. De fleste utfordringene blir derfor løst over bingen, og ikke på kontoret.

– Praten går lettere der, sier han.

Bilde til venstre: Hver syvende uke er Oscar Brundtland fra Furuseth på gårdsbesøk, blant annet for å foreta drektighetssjekk med ultralyd skanner. Foto: Privat. Bilde til høyre: Etter hvert skal en ny generasjon ta over driften av Østre Grøtting gård. Ekteparet Gunvor og Anders Østlund, sammen med sin sønn Håkon Østlund. Foto: Privat

Vurderer du å samarbeide med private slakterier eller eggpakkerier? På vår side For Bonden  gir vi deg et innblikk i den private delen av kjøttbransjen i Norge.

Jobber for bonden

Brundtland forteller at da han ble ansatt hos Furuseth, var beskjeden fra ledelsen klokkeklar: «Du skal jobbe for bonden!». Det betyr tett oppfølging og dialog. Noen gårder besøkes ofte, andre mer sjeldent.

– Det kan variere hvor ofte jeg er i kontakt med de ulike bøndene, sier Brundtland.

Han forteller at det er en utfordring å klare å ha en god oversikt over alle, og har derfor også tett dialog med andre som er i kontakten med gårdene, som veterinærer og avlskonsulenter. De informerer hverandre kontinuerlig og forsøker å fange opp ting som skjer. Hvor de bør være oppmerksomme, og hvor de bør være litt tettere på.

Sparringspartner

På en gård henger alt sammen med alt. Bonden bor på arbeidsplassen sin. Det betyr at produsentrådgiveren og bonden ofte har mye å snakke om når de møtes. Temaene varierer fra familieliv og hverdagsliv til eiendomsovertagelser, samtaler om klimasmart gårdsdrift, dyrevelferd eller krav i KSL (Kvalitetsystem i landbruket) for å nevne noe. På visittkortet står det produsentrådgiver og konsulent, men Brundtland kaller seg for en sparringspartner.

– Det er det jeg er, sier han.  - Jeg er en budbringer til og fra bonden, og en rådgiver og støttespiller for bonden.

Gårdsbesøk

På Østre Grøtting gård på Hernes utenfor Elverum driver ekteparet Anders og Gunvor Østlund kombinert produksjon. Grisehuset kom opp i 1983, og har senere blitt påbygd med gjeldpurkeavdeling. I 2008 ble det bygd ny slaktegrisavdeling. Hver syvende uke får de besøk av sin faste produsentrådgiver Oscar Brundtland.

– Da sjekker han om purkene er drektige, og så går vi sammen igjennom fjøset og driften, sier Anders Østlund.

Unik kompetanse

I dag må bonden ha kunnskap om så mangt, og av og til blir man usikker. Da er gode rådgivere betryggende å ha. At produsentrådgiveren selv har erfaring som bonde, syns svinebonden er en kjempefordel.

–Han har skrapa grisemøkk selv, og vet hva som kreves både i og utenfor fjøset, sier han.

Kunnskapen om, respekten og forståelsen for hva det vil si å drive som svinebonde, gjør at de har en svært åpen dialog, mener Østlund. De deler erfaringer, rådgir hverandre og kan prate om alt, både stort og smått. Det er slettes ikke alt de er enige om, men Østlund opplever at han både blir sett, hørt og forstått.

Betydd mye

Om noen år skal en ny generasjon overta den ærverdige gården. Østlund forteller at produsentrådgiveren allerede har kommet med gode råd og innspill knyttet til dette. Om vilkår for lån og andre muligheter og fallgruver. Produsentrådgiveren besitter en uvurderlig kompetanse, mener bonden.

-Oscar er veldig opplyst om veldig mye, og er alltid lett tilgjengelig. Han har rett og slett betydd veldig mye for vår produksjon og drift opp igjennom årene, avslutter Østlund.

Om bonden har det bra, har dyra det bra

– For KLF er det svært hyggelig å høre om den gode relasjonen mellom produsenten og rådgiveren, og at kompetansen og støtten oppleves som viktig og verdifull. Vi er opptatt av at vi skal oppleves som lett tilgjengelig og som en pådriver for gode rammevilkår for bonden, landbruket og kjøtt- og fjørfebransjen. Om bonden har det bra, har dyra det bra. Derfor er dette samspillet så viktig. Både for dyrevelferden og bondevelferden, Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i KLF.

Samspillet og relasjonen mellom produsentrådgiverne og bøndene er viktig, mener Bjørn-Ole Juul-Hansen administrerende direktør i KLF. Foto: KLF

Siste saker