Prognose viser nytt svineoverskudd i 2020

Prognose viser nytt svineoverskudd i 2020 Norturas 2020-prognose pr. september viste et underskudd på 800 tonn, men nå regner Nortura med overskudd av svinekjøtt gjennom hele 2020. Tallene viser at… Les mer

Prognose viser nytt svineoverskudd i 2020

Norturas 2020-prognose pr. september viste et underskudd på 800 tonn, men nå regner Nortura med overskudd av svinekjøtt gjennom hele 2020.

Tallene viser at man spiser mindre av alle typer kjøtt, men nedgangen for svinekjøtt er klart mindre enn for andre kjøttslag, viser Animals nyeste rapport om «Kjøttets tilstand». llustrasjonsfoto: Matprat.no

Pr. uke 44, var dekningsgraden på gris 86 prosent. Dermed mangler det 14 prosent gris i det norske markedet fram mot jul, til tross for store mengder gris på reguleringslagrene.

Flere signaler

– Det er ikke underdekning i totalmarkedet. Snarere går vi mot overproduksjon av gris fra nyttår. Og det vil være et samlet overskudd for 2020, sier direktør Tor Anton Skulberg i Nortura Totalmarked.

Han vil ikke spesifisere hvor stort overskuddet blir. Heller ikke hvilke konsekvenser dette overskuddet kan få for landets svinebønder i tida framover.

Skulberg gir flere signaler ut til svinenæringa, med bakgrunn i prognosene for svinemarkedet:

– Dersom salget ikke skulle få et vesentlig løft i årene som kommer, er det behov for å redusere antall purker i norsk svineproduksjon. Omfanget kommer an på vekter og forbruk. I perioder med overskudd av smågris, ser vi ikke behov for at den grisen fôres opp som slaktegris. Det vil medføre at svinenæringa på nytt går over i en overproduksjonsperiode, sier Skulberg.

Spiser mindre svinekjøtt

Årets rapport fra Animalia om «Kjøttets tilstand», viser at vi spiser marginalt mindre av alle typer kjøtt – også svinekjøtt. Den prosentvise nedgangen var riktignok klart mindre for svinekjøtt enn for de andre kjøttslagene fra 2017 til 2018 (ned 0,9 prosent pr. innbygger pr. år).

I Nortura totalmarked forventer man at salget av helslakt vil gå ned med om lag to prosent i 2019 sammenlignet med året før.

Men fram mot jul. vil det altså være underdekning på 14 prosent.

– Det er helt vanlig at man ikke har nok gris mot jul til å skjære ferskt. Det er en av fordelene med å ta vare på grisen på reguleringslager fra første halvår, slik at vi kan sikre bransjen god tilgang inn mot jul.

Tine-utfordringer

Nortura ønsker å øke dekningsgraden nå, men viser til at det fortsatt er «utfordringer med tinekapasitet for dem som ønsker tint gris».

– Enkelte i kjøttbransjen ønsker å kjøpe tint gris fra reguleringslager. Totalmarked selger fryste varer fra reguleringslager, og enkelte aktører ønsker da å bestille tining på det fryseriet hvor kjøttet ligger. Vanligvis tar de fleste ut fryst gris og håndterer den selv mot jul. At enkelte aktører enten ikke har kapasitet til å håndtere fryst vare eller syns det er beleilig å kjøpe tjenesten av fryseriene, er helt greit, sier han.

Nortura er ikke bekymret for manko på juleribbe i år. En andel av den ribba som havner på julebordet i år, kan bli tysk. Det er en ny EU-avtale som gjør at EU-land kan eksportere svineribbe til Norge til nedsatt tollpris, og at Norges importkvote for svineribbe øker fra 75 til 300 tonn i desember.

Siste saker