Prosjekt skal utnytte hele reinen ved slakting

Prosjekt skal utnytte hele reinen ved slakting Sametingsrådet har bevilget Min Njuovahat AS 432 000 kroner i tilskudd til et prosjekt som går på utnyttelse av hele reinen. Foto: Flickr/Kenneth Hætta… Les mer

Prosjekt skal utnytte hele reinen ved slakting

Sametingsrådet har bevilget Min Njuovahat AS 432 000 kroner i tilskudd til et prosjekt som går på utnyttelse av hele reinen.

Foto: Flickr/Kenneth Hætta

Min Njuovahat AS ble stiftet i 2019 og er Norges nest største reinslakteri, og er lokalisert i Karasjok. Slakteriet ønsker i dette prosjektet å utnytte hele dyret og levere produkter av rein også til kunst- og håndverksindustrien.

Det blir årlig kastet 700–800 tonn med slakteavfall, som er en kostnadsutfordring for næringen, men også et etisk dilemma i forhold til at deler av dette kan benyttes til mat eller samisk kunst og kultur. Reinblod er en viktig ingrediens i samisk tradisjonsmat. I dag finnes ikke en godkjent prosess for uttak av blod til humant konsum i Norge.

– Prosjektet er spennende og vil kunne ha stor økonomisk betydning. Biprodukter som i dag kastes vil kunne gjøres om til omsettelige varer og redusere avfallskostnaden, samtidig som salgsinntektene vil økes, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) (bildet) i en pressemelding.

Slakteriet har fått mange henvendelser fra kunder og offentlige institusjoner om å tilpasse slaktingen slik at man kan nyttiggjøre seg ulike produkter av rein som kan utnyttes og tas ut for salg og bruk. Det gjelder produkter som følger samisk tradisjon og som i dag bare er tilgjengelig fra dem som slakter selv.

– Prosjektet vil kunne bidra til styrking av samisk kultur og tradisjoner gjennom å sikre tilgang til råvarer som ellers er vanskelig å få tak i, samtidig som det vil redusere avfallsmiljøbelastningen til reinslaktingen, sier Muotka.

Siste saker