Pub-snacks fra TIND

På Smak-messen lanserte TIND Spekevarer et nytt snacs-konsept myntet på puber, kiosker og bensinstasjoner

Av Per A. Sleipnes

- Vi må bringe noe nytt inn ut i spekematsegmentet, en nyhet som kan profilere TIND på en god måte.  Jeg tror markedet er  klart for et slikt konsept, og det bidrar til å bygge varemerket TIND, sier salgssjef Svein Andreassen. Det er snakk om tre varianter TIND SNACKS. Hver pakke er på 40 gram med hele 180 dagers holdbarhet.

- Vi har fått enestående tilbakemeldinger fra både dagligvare og storkjøkken. Endelig et godt alternativ til nøtter & saltstenger, er det vi hører, sier Svein Andreassen.
Mer om Smak-messen i neste utgave av Køttbransjen.

Siste saker