Q-meieriene satser tungt i Valdres

Q-meieriene satser tungt i Valdres Valdres – Det er to grunner til at vi har kjørt i gang offensiven. I dag kjøper Q-meieriene nesten 50 prosent av mjølka fra TINE…. Les mer

Q-meieriene satser tungt i Valdres

Valdres – Det er to grunner til at vi har kjørt i gang offensiven. I dag kjøper Q-meieriene nesten 50 prosent av mjølka fra TINE. Vi synes det er mye usikkerhet rundt markedsordningene og ønsker derfor å stå sterkere rustet for framtida gjennom å bli mer sjølforsynt.

Seterdriften – viktig for landskapspleien i vakre Valdres.

Det andre er omdømmemessig begrunnet. Sjøl om vi helt siden oppstarten har hentet mjølk fra både små og store, går det likevel mange rykter om at vi bare henter fra store og sentrale beliggende bruk. For å vise at vi mener alvor har vi derfor valgt å satse på Valdres i stedet for eksempel Hadeland eller Akershus, forteller produsentrådgiver Therese Rudi.

– Vi vil vise at vi mener alvor med å satse også på de små, sier Therese Rudi.

God respons

– Hva tilbyr dere?

– Et generelt tillegg i forhold til TINE på 14 øre + ev. 1 øre for elitemjølk. I tillegg mener vi å være gode på service og har personlig oppfølging av den enkelte leverandør. Responsen så langt har vært upåklagelig. Pr. i dag har vi fått ni nye leverandører fra Valdres. I tillegg har vi akkurat signert to nye. Til sammen gir dette 1,5 mill. liter. Av Gausdalmeieriets kapasitet på 24 mill. liter kommer i dag 15 fra egne leverandører. Målsettingen for kampanjen i Valdres er seks millioner liter. Det vil i så fall fylle opp kapasiteten på én tankbil. Når vi dette målet kommer vi opp i 21 millioner liten fra egne leverandører og nærmer oss følgelig sjølforsyningsmålet for

Gausdalsanlegget

Q-tankbilen er stadig oftere å se innpå fjellet i Vestre Slidre.

TINE la ned på Røn.

– Hvordan blir dere møtt?

– Veldig varierende. For mange sitter det nok lenger inn å skifte meieri- enn slakteriforbindelse. Noen legger på røret temmelig kjapt mens andre er mer åpne for å gjøre ting annerledes. Mange som ikke tar imot tilbudet hevder, slik vi vet ryktene tilsier, at vi bare bryr oss om de store. Et ofte nevnt argument for å takke ja til vårt tilbud er at TINE la ned anlegget på Fosheim. Mange er tydelig fortsatt irritert på TINE på grunn av dette, sier hun.

Fortsetter i Gudbrandsdalen

– Veien videre?

– Vi skal sørge for at våre nye leverandører fra Valdres forblir fornøyd. Og vi skal fortsette å rekruttere produsenter fra Valdres – også de minste langt inne på fjellet. Deretter kan det bli aktuelt å fylle opp resten av kapasiteten ved å rekruttere fra andre distrikter, for eksempel sørover i Gudbrandsdalen, sier Rudi.

Må tenke langsiktig

– At en og annen leveranse ikke gir den beste transportøkonomien må tåles. Å være utfordrer har sin pris og vi må være villige til å ta en del oppbyggingskostnader. Her er det viktig å tenke langsiktig og helhetlig, understreker Q-sjef Bent Myrdahl. – En melkerute med noenlunde økonomi krever ca. to millioner liter. Vi er jo snart der nå. Det ideelle hadde selvsagt vært å øke tilførslene fra Gausdal, men der tror jeg vi har nådd den markedsandelen vi kan håpe på – rundt 50 prosent. Derfor retter vi nå blikket mot Valdres og andre områder i Oppland, sier Bent Myrdahl som kan fortelle til at Q-meieriene for tiden får mange positive tilbakemeldinger fra forbrukere på at de nå får en dråpe Valdresmelk i Q-melken.

Omsetningsrekord i fjor

Q-Meierienes omsetning økte med 75 millioner kroner fra 2015 til 2016 og landet dermed på 1,385 milliarder kroner. En vekst på seks prosent.

– Innovasjoner skaper omsetningsøkning, sier adm. direktør Q-sjef Bent Myrdahl.

– Mesteparten av omsetningsøkningen stammer nok en gang fra innovasjoner, sier adm. direktør Q-sjef Bent Myrdahl. Sjefen i det lille utfordrermeieriet har tidligere uttalt at det å lykkes med en innovasjon innebærer å endre forbrukernes vaner. Noe han tror er like vanskelig som å vinne gull i De olympiske leker.

– Positivt med konkurranse

– Hvorfor jeg har valgt Q-meieriene? – I tillegg til at de betaler bedre, synes jeg det er positivt med konkurranse. Jeg tenker at det er bedre at TINE møter en norsk konkurrent framfor Arla. Foreløpig er vi veldig fornøyde, sier Q-leverandør Jon Terje Rying.

– Veldig fornøyd, sier Jon Terje Rying.

Rying driver mjølkeproduksjon på Røn ved E16 rett nord for Fagernes. Men hele sommeren holder kyrne til på setra tre mil innover fjellet, på grensen mellom Vestre Slidre og Hemsedal. – Seterlivet er flott og det er strålende at Q-meieriene på denne måten viser at de også har omsorg for distriktsjordbruket og seterdrift. Det vi nå ser viser jo at Q-meieriene styrker anlegget i Gausdal mens TINE legger ned distriktsanleggene, sier Rying.

Han leverer ca. 600 liter melk pr. gang – tre ganger pr. uke. Det er 15 mil å kjøre fra Gausdal, delvis langt innover fjellet.

Siste saker