Råtne egg under radaren?

– Landbruks- og matminister Olaug Bollestad foreslår nå et regelverk som vil sette en stopper for videre konkurranse om de store kundene i eggmarkedet, skriver Fredrik Strømmen, administrerende direktør i Den Stolte Hane og Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. dir i KLF i en kronikk som stod på trykk i DN 24. februar 2020.

Nordmenn har lært å elske egg. Forbruket per innbygger har siden 2005 økt med 25 prosent, men 10-året før var veksten i eggspising omtrent null. Vekstperioden er sammenfallende med at selskapet Cardinal Foods (i dag Den Stolte Hane), med virksomheter innen markedet for egg og kylling, ble etablert.

Året 2005 ble starten på en kraftig skjerpet konkurranse i markedene for egg og kylling. Nye produkter og konsepter er blitt presentert forbrukerne på løpende bånd, til hyggelige priser. Ikke bare egg vokser, også norsk salg av kyllingprodukter har økt med litt over 50 prosent siden etableringen.

I dag er Den Stolte Hane en del av et nordisk matvareselskap med åtte milliarder i årlig omsetning som er registrert på Stockholms børs. Med det er 200 norsk egg- og kyllingbønder blitt viktige leverandører til et internasjonalt selskap som både de, og andre, oppfordres til å kjøpe aksjer i for å ta del i verdiskapingen på foredlingsleddet.

Landbruks- og matdepartementet foreslår nå et regelverk som en gang for alle vil sette en stopper for videre konkurranse om de store kundene i eggmarkedet. Dagens situasjon der markedsregulator Nortura, med sitt Prior-merke, er hovedleverandør til to av de tre dagligvarekjedene, skal låses fast. Det vil si; det vil fortsatt være mulig for Nortura å ta over leveransene til den siste dagligvarekjeden. Men for Den Stole Hane vil det bare være mulig å «bytte» dagligvarekjede; altså skal det kapres en ny stor kunde forutsetter det at de gir fra seg den de har.

Ja, det låter litt som en sak under VG-serien «Heia Norge», men det er faktisk konsekvensen av det landbruks- og matminister Bollestad foreslår som endring til «Forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer». Den uskyldige teksten lyder: «Forsyningsplikt (av egg) til uavhengige aktører etter første og annet ledd, skal maksimalt settes til 500 tonn tillagt 30 prosent av aktørens innveide eggmengde fra egne leverandører foregående år.» sørger for det.

Hvordan er dette mulig i Norge i 2020?

For at bøndene skal oppnå anstendige priser for eggene, har Norge et importvern og en markedsregulering. Importvernet sikrer at det ikke importeres billige egg som undergraver prisnivået. Markedsreguleringen skal sørge for at det ikke kommer så mye norske egg på markedet at prisen (til bonde) faller. Nortura har ansvaret for reguleringsoppdraget. Med det har de også fått en leveringsplikt av egg til andre eggpakkerier; et tiltak for å opprettholde konkurransen i markedet selv uten fri import. Nortura som markedsregulator kontrollerer i dag cirka tre-fjerdedeler av råvarene.

600 proffe norske eggprodusenter produserer i dag cirka 72.000 tonn egg. Noe går til industri, noe selges direkte fra gård, til storhusholdning etc., men cirka 45 000 tonn selges gjennom dagligvarehandelen. I 2019 hentet Nortura inn 47.000 tonn mens Den Stolte Hane hentet 11000 tonn.

Landbruks- og matdepartementet, med ansvar for at det eksisterer et bredt mangfold av produkter og aktører som driver nyskapning og produktutvikling, foreslår altså nå å «frede» eggmarkedets desiderte gigant fra konkurranse! Ingen av «de tre store» kjedene i dagligvarehandelen har under 10 000 tonn i sin portefølje. Den Stolte Hane kan, om dette regelverket blir vedtatt, bare konkurrere om nye kontrakter opp til 3,5-4 000 tonn. Både handelen og Norturas konkurrenter må altså i praksis be om «tillatelse» fra Nortura om de skal bytte leverandører eller kapre kunder. I alle fall er de helt avhengig av Norturas velvilje; for å etablere nye eggprodusenter for å få nok volum til kundekapring er i praksis umulig. Å be bønder ny-investere til noe alle vet vil gi overproduksjon, som deretter bøndene i fellesskap må betale omsetningsavgift for å regulere vekk, er ikke et reelt alternativ.

Landbruks- og matdepartementet må legge bort forslaget om å begrense forsyningsplikten på egg! Om ikke regjeringen evner å se dette, må det være fordi konsekvensene av forslaget har gått under radaren eller at de i regjeringen som er opptatt av manglende konkurranse i dagligvarehandelen ikke mener så mye med det likevel.

Siste saker